Kuras pavasara sakopšanas akcijas izmanto Tu?

Bezmaksas lielgabarīta akcija savā pašvaldībā
60% (41 votes)
Lielā talka
22% (15 votes)
Akcijas nav svarīgas, jo regulāri apmeklēju EKO laukumu
6% (4 votes)
Akcijās nepiedalos
12% (8 votes)
Total votes: 68