Jaunu darba staciju izveide šķiroto atkritumu manuālās šķirošanas līnijā ZAAO 2015/6/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2015/6/m

4.

CPV klasifikators

42000000-6

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Jaunu darba staciju izveide šķiroto atkritumu manuālās šķirošanas līnijā

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 09.04.2015.plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

8 nedēļas (2 mēneši)

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 08.04.2015. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 09.04.2015. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Iepirkums īstenots projekta„CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” ietvaros, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org


Paziņojuma publicēšanas datums: 25.03.2015.