ZAAO 2012/4 ES Kohēzijas fonds Sadzīves atkritumu poligona „Daibe” priekšapstrādes centra un šķirošanas līnijas personāla telpu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kā

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija", turpmāk tekstā SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais, tālr. 64132822

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2012/4 ES Kohēzijas fonds

 

4.

CPV klasifikators

45213100-4

71320000-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Sadzīves atkritumu poligona „Daibe” priekšapstrādes centra un šķirošanas līnijas personāla telpu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārta” ietvaros

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Cieto sadzīves atkritumu poligons Daibe,

„Daibe”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 12.03.2012. plkst. 11.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

8 mēneši no iepirkuma noslēgšanas dienas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 09.03.2012. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00-16.00, un 12.03.2012. laikā no plkst. 8.00 – 11.00. Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu uzsākt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu

Paziņojuma publicēšanas datums: 29.02.2012.