ZAAO 2013/9 ES Kohēzijas fonds Cieto sadzīves atkritumu poligona „Daibe” pievedceļa rekonstrukcija projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārta” ietvaros

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais

mob.tel: 29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2013/9 ES Kohēzijas fonds

4.

CPV klasifikators

45233220-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Cieto sadzīves atkritumu poligona „Daibe”

pievedceļa rekonstrukcija projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārta” ietvaros

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons „Daibe”

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 20.05.2013. plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

5 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 17.05.2013. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 20.05.2013. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu uzsākt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu

Paziņojuma publicēšanas datums: 18.04.2013.