ZAAO 2014/17/l ES Kohēzijas fonds Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas pirmās pakāpes membrānu moduļu piegāde un nomaiņa

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais

mob.tel: 29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2014/17/l ES Kohēzijas fonds

4.

CPV klasifikators

42956000-2

51514110-2

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas pirmās pakāpes membrānu moduļu piegāde un nomaiņa

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 29.07.2014. plkst. 10.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

21 diena

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 28.07.2014. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 29.07.2014. laikā no plkst. 8.00 – 10.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu uzsākt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu

Paziņojuma publicēšanas datums: 25.06.2014.