ZAAO 2014/23/l Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais

mob.tel: 29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2014/23/l

4.

CPV klasifikators

42636000-3

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 18.12.2014.plkst. 10.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

12 nedēļas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 17.12.2014. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 18.12.2014. laikā no plkst. 8.00 – 10.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu uzsākt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu

Iepirkums īstenots projekta„CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” ietvaros, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org


Paziņojuma publicēšanas datums: 27.10.2014.