ZAAO 2014/5/l ES Kohēzijas fonds Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi Ziemeļvidzemes reģiona notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras būvniecības darbiem CSA poligonā „Daibe” IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS 

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais

mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2014/5/l ES Kohēzijas fonds

4.

CPV klasifikators

71247000-1

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi Ziemeļvidzemes reģiona notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras būvniecības darbiem CSA poligonā „Daibe”

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons „Daibe”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 07.04.2014. plkst. 10.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

Līdz 01.06.2015.

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 04.04.2014. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 07.04.2014. laikā no plkst. 8.00 – 10.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu uzsākt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu

Paziņojuma publicēšanas datums: 18.03.2014. 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!