ZAAO 2015/2/l Nešķiroto sadzīves atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais

mob.tel: 29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2015/2/l

4.

CPV klasifikators

42000000-6

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Nešķiroto sadzīves atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 13.03.2015. plkst. 10.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

126 dienas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 12.03.2015. laikā no plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 13.03.2015. laikā no plkst. 8.00 – 10.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.pinktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu

Iepirkums īstenots projekta„CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” ietvaros, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org


Paziņojuma publicēšanas datums: 16.01.2015.