Kuras pavasara sakopšanas akcijas izmanto Tu?

Bezmaksas lielgabarīta akcija savā pašvaldībā
65% (17 balsis)
Lielā talka
19% (5 balsis)
Akcijas nav svarīgas, jo regulāri apmeklēju EKO laukumu
4% (1 balss)
Akcijās nepiedalos
12% (3 balsis)