Sadzīves atkritumu savākšana

240 l konteiners

240 l konteiners


Privātmājām un viensētām

Maksa par konteinera piegādi
(pēc līguma noslēgšanas):

EUR 2,58, t.sk. 21% PVN

Atkritumu savākšana

Uzņēmumiem, iestādēm un daudzdzīvokļu mājām.
Maksa par konteinera piegādi ( pēc līguma noslēgšanas)
EUR 4,31, t.sk. 21% PVN

Skaidrojums Cēsu vecpilsētas atkritumu savākšanas sistēmas efektīvai darbībai

Konteineru maisi

Konteineru mazgāšana

Sadzīves atkritumu tarifi

*Konteinera izvešanas biežumam jābūt ne retākam, kā noteikts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu.

Sadzīves atkritumu savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26515556 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv vai uz faksu - 6 42 81251