Bērnudārziem

ZAAO vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada.

Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.

Skolas un bērnudārzi projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

Aicinām skolas un bērnudārzos iesaistīties ZAAO vides projekta organizētos konkursos!

2015./2016. mācību gadā projekta konkursos piedalījās 81 skola un 55 pirmsskolas izglītības iestādes no ZAAO darbības reģiona, iesaistoties dažādos radošajos konkursos: ZAAO pastkartes un komiksu zīmēšanā, vides instalāciju veidošanā, atbilžu sniegšanā uz jautājumiem konkursā "ZAAO mēneša jautājums", otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu vākšanā, video veidošanā. Uzzīmētas teju 620 pastkartes par dabas aizsardzības un videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas tēmu, izveidotas 59 gleznas no otrreizējiem materiāliem, iesniegtas simtiem pareizas atbildes uz mēneša jautājumiem un izstrādāti vēl citi darbi, kas liecina par vides aizsardzības tēmas izpratni.