Informatīvi materiāli

 

 Informatīvs materiāls: "Esi atbildīgs, nodod otrreizējai pārtrādei!"(* JPG)

Informatīvs plakāts: Sadzīves atkritumu savākšana. (* JPG)

 

Informatīvs materiāls: Pirkt, lai izmestu! (* JPG)

 

Plakāts: Elektronisko un elektrisko atkritumu bezmaksas savākšana.(* JPG)

 

 

Plakāts: Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšana.(* JPG)

 

 

 

Buklets "Šķiroto atkritumu cikls" informē par šķiroto atkritumu papīra, stikla, polietilēna, PET pudeļu, metāla, celtniecības atkritumu, zaļo atkritumu,nolietotu elektrotehnikas atkritumu ceļu līdz pārstrādei. (*.pdf)

Brošūra "ZAAO sabiedrības izglītošanas pieredze un sadarbība atkritumu apsaimniekošanas jomā Ziemeļvidzemē" ir informācijas apkopojums mērķgrupām: izglītības iestādes, pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāji par labas prakses piemēriem atkritumu jomā un sabiedrības informēšanā par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. (*.pdf)

Buklets "Par SIA ZAAO" (*pdf)

Buklets "Šķiroto atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Info lapa "EKO laukumos nododamo atkritumu veidi un darba laiki" (*pdf)

Buklets "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Buklets "Nestandarta atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Buklets "Sadzīves atkritumu poligons "Daibe" (*pdf)

Buklets "Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana" (*pdf)

Buklets "Sabiedrības izglītošana un informēšana" (*pdf)

Informatīva lapa "Kā pareizi šķirot atkritumus" (*pdf)

Informatīvā lapa šķirošanai (*pdf)

Informatīvais materiāls "Vides avīze" (*pdf)

ZAAO pastkarte (*pdf)