Ziņojumi par 2015

Lai informētu par darbību 2015.gadā, SIA "ZAAO" izveidojusi "Nefinanšu ziņojumu 2015", kurā apkopoti uzņēmuma galvenie darbības rādītāji, paveiktais un nākotnes ieceres. Izdevums veidots elektroniskā formātā, lai saudzētu dabu un resursus. Pieejams arī "SIA "ZAAO" nefinanšu ziņojums par 2015.gadu" un "SIA "ZAAO" Konsolidētais gada pārskats par 2015.gadu".

 

nefinansu_zinojums_2015.pdf

 

zaao_konsolidetais-gada-parskats-par-2015-gadu.pdf

 

zaao_gada-parskats-par0-2015-gadu.pdf