ZAAO logo

2023. gads - ZAAO 25. gads!

Ir sācies gads 2023.gads, kas SIA “ZAAO” ir īpašs, jo tas uzņēmumam ir 25. gads!

SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā- ZAAO) kā SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” tika dibināta 1998.gada novembrī. No 4 rajonu (Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajonu pašvaldību) dibināta uzņēmuma, ZAAO šobrīd ir 8 pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Šo jubilejas gadu vēlamies iesākt ar PALDIES katram no jums – klientiem par būšanu kopā un uzticību, par atbildīgu rīcību, šķirojot atkritumus, izvēloties pirkt un izmest mazāk! Mūsu darbiniekiem – par darbu, ko iegulda ne tikai uzņēmuma attīstībā, bet arī Latvijas ilgtspējas veidošanā! Un PALDIES sakām arī mūsu pašvaldībām- Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras pašvaldībām- par uzticību un veiksmīgo sadarbību kopīgo mērķu īstenošanā!

Mēs ticam, ka visiem kopā izdosies īstenot vairākus mērķus, lai ZAAO 25. gads būtu tieši tik atbildīgās un pārdomātās rīcībās balstīts, ka mēs kopīgi varētu sasniegt ne tikai Eiropas direktīvās noteiktos mērķus, kurus jums šajā gadā vairāk stāstīsim un skaidrosim to nozīmību, bet veidotu tādu vidi, kādā vēlamies būt pēc nākamajiem 25 un vēl vairāk gadiem!

Lai šis gads mums visiem veselīgs, mierīgs, veiksmīgs un patīkamā sadarbībā balstīts!

Scroll to Top
Skip to content