ZAAO logo

AEC "Daibe"

Saturs
  Add a header to begin generating the table of contents

  Darba laiks

  No pirmdienas
  līdz piektdienai
  8.00 - 17.00

  Sestdienās 8.00 - 15.00
  Svētdienās - slēgts

  Karte

  Tālrunis

  E-pasts

  AEC "Daibe" darbība

  Aprites ekonomikas centrs “Daibe” (AEC “Daibe”) ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta atkritumu apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Poligons darbu uzsāka 2004. gada 26. novembrī. Tā darbība tiek organizēta saskaņā ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai nosacījumiem. 

  Atkritumu nodošana AEC "Daibe"

  • Norēķināties par atkritumu pieņemšanu AEC “Daibe” var skaidrā naudā vai ar norēķinu kartēm.
  • Norēķināties ar pārskaitījumu iespējams pēc līguma noslēgšanas.
  • Ikvienam atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts un pārvadājums tiek reģistrēts Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS).
  • Juridiskām personām ievest atkritumus AEC “Daibe” atļauts tikai pēc līguma noslēgšanas.

  Ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasības par atkritumu pārvadājumu reģistrāciju, SIA “ZAAO”, reģistrējot būvniecības atkritumu pārvadājumus Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, ir jānorāda sekojoša informācija:

  1. atkritumu nosūtītājs;
  2. par atkritumu nosūtīšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
  3. būvniecības objekta adrese;
  4. būvniecības lietas (BIS) numurs;
  5. būvniecības lietas ierosinātājs un tā reģistrācijas numurs, ja pakalpojuma pieteicējs – atkritumu nosūtītājs nav būvniecības lietas ierosinātājs.

  SIA “ZAAO” aicina, veicot atkritumu izvešanas pakalpojuma pieteikumu, sagatavot un sniegt SIA ” ZAAO” speciālistiem norādīto informāciju.

  AEC "Daibe" teritorijas shēma

  DAIBE
  1

  Autosvari

  1 of 30
  2

  Administratīvā ēka

  2 of 30
  3

  Autostāvvieta

  3 of 30
  4

  EKO laukums

  4 of 30
  5

  Otrreizēji izmantojamo materiālu pāršķirošanas līnija

  5 of 30
  6

  Atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centrs

  6 of 30
  7

  1. atkritumu krātuve (rekultivēta)

  7 of 30
  8

  2. atkritumu krātuve

  8 of 30
  9

  Kompostēšanas laukums I

  9 of 30
  10

  Infiltrāta uzkrāšanas baseini (1., 2., 3. atkr. krātuvei)

  10 of 30
  11

  Ugunsdzēsības baseins Nr.1

  11 of 30
  12

  Ugunsdzēsības baseins Nr.2

  12 of 30
  13

  Biogāzes koģenerācijas stacija

  13 of 30
  14

  Tehnikas garāža ar novietni

  14 of 30
  15

  3. atkritumu krātuve ražošanas atkritumu apglabāšanai

  15 of 30
  16

  4. atkritumu krātuve

  16 of 30
  17

  BNA anaerobās fermentēšanas iekārtas

  17 of 30
  URDA

  Dabas un tehnoloģiju parks URDA

  18 of 30
  18

  Infiltrāta attīrīšanas iekārta

  19 of 30
  19

  Tehnikas un konteineru novietošanas laukums

  20 of 30
  20

  Materiālu novietošanas laukums. Nr. 2

  21 of 30
  21

  Ražošanas atkritumu apglabāšanas krātuves ugunsdzēsības baseins

  22 of 30
  22

  BNA pārstrādes rūpnīcas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta

  23 of 30
  23

  Vieglas konstrukcijas materiālu uzglabāšanas angārs

  24 of 30
  24

  Infiltrāta uzkrāšanas baseins 4. krātuvei

  25 of 30
  25

  Laukumu lietus ūdeņu uzkrāšanas baseins

  26 of 30
  26

  BNA rūpnīcas ražošanas notekūdeņu uzkrāšanas baseins

  27 of 30
  27

  BNA kompostēšanas iekārtas

  28 of 30
  28

  BNA izejmateriāla pagaidu
  novietošanas nojume

  29 of 30
  29

  Komposta uzglabāšanas nojume

  30 of 30
  Reversa_osmoze

  Infiltrāta apsaimniekošana

  Biogāzes apsaimniekošana

  SIA „ZAAO Enerģija” ir dibināta 2008. gada 31. martā. Uzņēmuma dibinātājs un 100% kapitāla daļu turētājs ir SIA „ZAAO”. SIA „ZAAO Enerģija” darbības mērķis ir inovatīvu projektu īstenošana, kas saistīta ar atjaunojamās enerģijas (elektroenerģijas, siltumenerģijas un biodegvielas) ražošanu atkritumu pārstrādes produktiem, biomasas un biogāzes apsaimniekošanu. 

  Hakatons "Daibe Zero"

  DaibeZero hakatons ZAAO

  Lai virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu un veicinātu atkritumu saimniecības attīstību, SIA “ZAAO” kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valmieras biznesa inkubatoru, A/S “Valmieras stikla šķiedra”, AS ‘”AJ Power Recycling” un citiem sadarbības partneriem dod iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem līdzdarboties Latvijai svarīgos procesos, radot inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā.

  Scroll to Top
  Skip to content