ZAAO logo

Apmierinātība ar ZAAO pakalpojumiem pieaugusi visos klientu segmentos

SIA ZAAO (turpmāk – ZAAO) ikgadējā aptauja liecina, ka uzņēmuma klienti augstu novērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti, ka viņiem ir svarīgs ne tikai savlaicīgs atkritumu izvešanas pakalpojums, bet arī uzņēmuma ieguldījums vides izglītībā un nozares attīstībā. Visos klientu segmentos apmierinātība ar ZAAO sniegtajiem pakalpojumiem ir augusi, 98% no klientiem ir apmierināti ar esošo sadarbību, 92% – gatavi ieteikt ZAAO kā sadarbības partneri citiem.

ZAAO KLIENTU APTAUJAKorporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova norāda: “Mūsu uzņēmuma vīzija ir būt inovatīvam un nozares vadošajam uzņēmumam, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus līdzatbildīgam klientam vides ilgtspējas saglabāšanā. Tādēļ noskaidrot klientu apmierinātību ar ZAAO sniegtajiem pakalpojumiem, to viedokli par uzņēmuma darbību kopumā ir neatņemama sastāvdaļa mūsu darbības ikgadējā izvērtēšanā.

Viens no būtiskajiem aptaujas aspektiem ir uzņēmuma tēls un reputācija. Pozitīvi, ka šajā gadā reputācijas vērtējums ir uzlabojies visās klientu grupās, kā arī pēdējo četru gadu laikā esam sasnieguši augstāko novērtējumu par uzņēmuma ieguldījumu apsaimniekošanas nozares attīstībā – 83% respondentu to vērtē kā ļoti labu.

Protams, ir lietas, kuras ir uzlabojamas, tādēļ sakām paldies klientiem par sniegto vērtējumu un priekšlikumiem, kas liek mums mērķtiecīgāk strādāt tieši ar tiem jautājumiem, kuri ir nozīmīgi mūsu klientam.”

Balstoties uz aptaujas datiem, klienti visaugstāk novērtē iespēju viegli sazināties un ērti pieteikt jaunus pakalpojumus vai izmaiņas esošajos, regulāras un saprotamas informācijas pieejamību.

Neskatoties uz sociālo mediju straujo attīstību, klientu iecienītākie informācijas saņemšanas veidi ir e-pasts un īsziņa jeb SMS, nedaudz mazāk vēlas ieskatīties uzņēmuma tīmekļa vietnē.

ZAAO Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants atzīmē: “Prieks, ka visos pakalpojuma kvalitātes aspektos un visos klientu segmentos apmierinātība ar ZAAO pakalpojumiem 2023. gadā ir paaugstinājusies. Tas uzliek lielu atbildību šo klientu uzticēšanos nepievilt arī turpmāk. Pēc klientu aptaujas rezultātiem redzam, ka visaugstāk ir novērtēts SMS pakalpojums – īsziņa par plānoto konteinera tukšošanas datumu. Tāpat klienti atzinīgi ir novērtējuši sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu un dažāda veida šķiroto atkritumu nodošanas iespējas, izmantojot ZAAO piedāvāto atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūru.”

ZAAO darbinieki novērtēti kā ļoti atsaucīgi un spējīgi operatīvi atrisināt problēmjautājumus, nestandarta situācijas. Savstarpējā komunikācijā klienti visaugstāk ir novērtējuši atkritumvedēju vadītājus un krāvējus, biroja darbiniekus.
Lielāku atpazīstamību guvis arī ZAAO Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”. Par tā piedāvājumu sniegtas pozitīvas atsauksmes. Klienti atzīst, ka viņiem ir svarīga izglītošana vides jautājumos.

Aptaujas dalībnieki izteikuši arī vairākus priekšlikumus sekmīgai sadarbības turpināšanai un pakalpojumu attīstībai.Viens no biežāk minētajiem klientu ieteikumiem – sniegt precīzāku informāciju par pareizu atkritumu šķirošanu. To turpināsim darīt šajā gadā!

Kopumā 2023. gadā uzņēmuma darbību novērtējuši 6359 klienti no visas ZAAO darbības teritorijas. Visaktīvāk aptauju aizpildījuši iedzīvotāji Valmieras, Cēsu un Limbažu novados. Aptaujā vērtējums izteikts par uzņēmuma darbību, darbinieku profesionalitāti, pakalpojumu kvalitāti, informācijas pieejamību, ieguldījumu nozares attīstībā.

Starp aptaujas aizpildītājiem tika veikta izloze, dodot iespēju iegūt īpašumā pārsteiguma balvas. Tās saņem:

  • Arvis Čubarovs, Siguldas novads;
  •  Ginta Gailīte, Valmieras novads;
  •  Inese Vanaga, Cēsu novads;
  •  Māris Reķis, Cēsu novads;
  •  Karīna Šteinberga, Smiltenes novads.

Esam pateicīgi ikvienam klientam par veltīto laiku aptaujas aizpildīšanai, par atzinīgo vērtējumu, kas dod motivāciju turpināt iesākto, kā arī par vērtīgajiem ieteikumiem un priekšlikumiem. Tie ļauj uzņēmumam augt, attīstīties un mainīties!

Scroll to Top
Skip to content