ZAAO logo

Aprites skapis- solis aprites ekonomikas virzienā

Jau šā gada rudenī SIA “ZAAO” EKO laukumos Cēsīs un Daibē tiks uzstādīti aprites skapji, radot iespēju vieniem nodot vēl lietošanai derīgas lietas, bet citiem – tās paņemt un izmantot.

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” 2023. gada maijā saņēma finansējumu iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” un Cēsu novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā bezatkritumu principu ieviešanas atbalstīšanai, lai radītu paliekošas pārmaiņas Cēsu novadā. Konkursa ietvaros biedrība sadarbībā ar SIA “ZAAO” īstenos aktivitāti “APRITES SKAPIS”, izveidojot un uzstādot divus aprites skapjus SIA “ZAAO” EKO laukumos – Lapsu ielā 19, Cēsīs un poligona “Daibe” EKO laukumā, Cēsu novadā.

Šobrīd amatnieki Emīls Hlevickis un Rihards Treijs ir uzsākuši darbu pie APRITES SKAPJU izveides, lai tie būtu gan ērti, vizuāli pievilcīgi, ietilpīgi, gan arī izturīgi pret visiem laika apstākļiem. Izaicinoši ir arī tas, ka aprites skapji tiek veidoti, ievērojot aprites ekonomikas principus – kā materiālus izmantojot jau nolietotas mēbeles, sadzīves priekšmetus, kas tika savākti no mākslinieka, biedrības un SIA “ZAAO” darbinieku mājsaimniecībām.

APRITES SKAPJI tiks atvērti jau šā gada rudenī, par to informācija tiks publicēta www.zaao.lv, kā arī SIA “ZAAO”, “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” un “Zaļā Brīvība” sociālo mediju kontos. Skapjos būs iespēja ikvienam nogādāt vai paņemt vēl lietojamas sadzīves mantas, kā, piemēram, darbarīkus, darba instrumentus, traukus un grāmatas. Papildus tiks uzstādīta arī informatīva plāksne par aprites skapja darbības principiem.

APRITES SKAPJI tiks veidoti ar mērķi samazināt to lietu, kas vēl derīgas lietošanā, nonākšanu atkritumos, kā arī, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, jaunu atkritumu neradīšanas principu un aktualizētu sabiedrības rīcības maiņas nepieciešamību. Izmaiņas vajadzīgas, lai sekmētu izpratni par aprites ekonomiku un sasniegtu kopējos ES mērķus atkritumu apjoma samazināšanā.

Aktivitāte tiek īstenota ar iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” atbalstu, kuru Latvijā īsteno pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība”, pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālajam atbalstam. Materiāls atspoguļo aktivitātes “APRITES SKAPIS” īstenotāja viedokli.

Logo rinda aprites skapis

Scroll to Top
Skip to content