ZAAO logo

Apstiprinātas izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2023. gada 21. decembrī apstiprināja sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) cieto atkritumu poligonā “Daibe”, kas nosaka izmaiņas, sākot ar 2024. gada 1. februāri.

Apstiprinātās izmaiņas paredz šādu tarifu:

  • 141,75 EUR apmērā par tonnu no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
  • 146,59 EUR apmērā par tonnu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
  • 151,44 EUR apmērā par tonnu no 2026. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas infrastruktūras objektu izbūvi poligonā “Daibe” un to ekspluatācijas uzsākšanu, investīcijām, kas veiktas, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu. No 2021. līdz 2023. gadam īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk nekā 16 milj/EUR apmērā:

  • Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” ietvaros no 2024. gada tiks uzsākta jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācija. ZAAO finansējums – 40.92% no kopējām izmaksām;
  • 2024. gadā tiks uzsākta atkritumu apglabāšana jaunuzbūvētajā atkritumu apglabāšanas krātuvē, kuras izbūvi finansē ZAAO;
  • 2022./2023. gadā ZAAO veica infiltrāta attīrīšanas procesa modernizāciju, kuras ietvaros nomainīta infiltrāta attīrīšanas reversās osmozes iekārta, tādējādi turpinot nodrošināt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

Tarifā iekļauts arī Dabas resursu nodoklis, kas no 2024. gada 1. janvāra noteikts 110 EUR, no 2025. gada 1. janvāra – 120 EUR, bet no 2026. gada 1. janvāra – 130 EUR apmērā par tonnu.

Apstiprinātais sadzīves atkritumu tarifa izmaiņu rezultātā mainīsies arī atkritumu apsaimniekošanas maksa, par kuru ZAAO klienti saņems individuālus paziņojumus.

Scroll to Top
Skip to content