ZAAO logo

Atkritumu nodošana poligonā

Saturs
  Add a header to begin generating the table of contents

  Darba laiks

  No pirmdienas līdz ceturtdienai
  8.00 - 17.00

  Piektdienās
  8.00 - 15.00

  Svētdienās - slēgts

  Pirmdien 8:00 - 17:00
  Otrdien 8:00 - 17:00
  Trešdien 8:00 - 17:00
  Ceturtdien 8:00 - 17:00
  Piektdien 8:00 - 17:00
  Sestdien 8:00 - 15:00
  Svētdien Slēgts

  Tālrunis

  Nododamie atkritumu veidi un cenas

  Nešķiroti sadzīves atkritumi
  141,75 €/t

  Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi, arī atsevišķi savāktie atkritumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums

  141,75 €/t
  Liela izmēra atkritumi
  154,00 €/t
  154,00 €/t
  Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)
  24,45 €/t
  24,45 €/t
  Šķiroti būvniecības atkritumi
  24,45 €/t

  Ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml. bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

  24,45 €/t
  Jaukti būvniecības atkritumi
  154,00 €/t

  Ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml. ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

  154,00 €/t
  Azbestu saturoši būvniecības atkritumi (jumta šīferis)
  195,55 €/t
  195,55 €/t
  Azbesta atkritumu iepakošana
  18,00 €/t
  18,00 €/t
  Nolietotas riepas
  123,40 €/t
  123,40 €/t
  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas
  41,00 €/t

  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas ar sausnas saturu ne mazāku kā 20%. Katrai atvesto dūņu partijai/kravai nepieciešams iesniegt dūņu kvalitātes apliecību

  41,00 €/t
  Ražošanas atkritumi
  Pēc vienošanās
  Pēc vienošanās
  Manuālai un mehāniskai apstrādei nederīgi un iepriekš mehāniski vai manuāli apstrādāti atkritumi
  169,80 €/t
  169,80 €/t
  Dalīti vāktie BIO atkritumi
  104,92 €/t

  104,92 €/t
  EKO laukuma pakalpojumi
  AEC “DAIBE” EKO laukumā nododamie atkritumu veidi un cenas
  Cenas norādītas bez PVN. Cenas spēkā no 01.02.2024.
  • Norēķināties par atkritumu pieņemšanu AEC “Daibe” var skaidrā naudā vai ar norēķinu kartēm.
  • Norēķināties ar pārskaitījumu iespējams pēc līguma noslēgšanas.
  • Ikvienam atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts un pārvadājums tiek reģistrēts Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS).
  • Juridiskām personām ievest atkritumus AEC “Daibe” atļauts tikai pēc līguma noslēgšanas.

  Pieteikt līguma noslēgšanu
  par atkritumu nodošanu AEC "Daibe"

  08 Daibes pieteikums

  Informācija par pieteicēju

  Līguma parakstīšanas veids

  Norādiet nodošanai plānoto atkritumu veidu un daudzumu

  Nešķiroti sadzīves atkritumi
  Vai ir atkritumu apsaimniekošanas atļauja

  Jaukts iepakojums

  Stikla iepakojums

  Lauksaimniecības iepakojums

  Šķiroti būvniecības atkritumi
  Vai šķiroti būvniecības atkritumi ir no būvniecības darba vietas?

  Jaukti būvniecības atkritumi
  Vai jaukti būvniecības atkritumi ir no būvniecības darba vietas?

  Azbestu saturoši būvniecības atkritumi

  Liela izmēra atkritumi

  Nolietotas autoriepas

  Ražošanas atkritumi

  Citi

  • Norēķināties par atkritumu pieņemšanu AEC “Daibe” var skaidrā naudā vai ar norēķinu kartēm.
  • Norēķināties ar pārskaitījumu iespējams pēc līguma noslēgšanas.
  • Ikvienam atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts un pārvadājums tiek reģistrēts Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS).
  • Juridiskām personām ievest atkritumus AEC “Daibe” atļauts tikai pēc līguma noslēgšanas.

  Ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasības par atkritumu pārvadājumu reģistrāciju, SIA “ZAAO”, reģistrējot būvniecības atkritumu pārvadājumus Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, ir jānorāda sekojoša informācija:

  1. atkritumu nosūtītājs;
  2. par atkritumu nosūtīšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
  3. būvniecības objekta adrese;
  4. būvniecības lietas (BIS) numurs;
  5. būvniecības lietas ierosinātājs un tā reģistrācijas numurs, ja pakalpojuma pieteicējs – atkritumu nosūtītājs nav būvniecības lietas ierosinātājs.

  SIA “ZAAO” aicina, veicot atkritumu izvešanas pakalpojuma pieteikumu, sagatavot un sniegt SIA ” ZAAO” speciālistiem norādīto informāciju.

  AEC "Daibe"

  Aprites ekonomikas centrs “Daibe” (AEC  “Daibe”) ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta atkritumu apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Poligons darbu uzsāka 2004. gada 26. novembrī. Tā darbība tiek organizēta saskaņā ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai nosacījumiem. 

  Scroll to Top
  Skip to content