ZAAO logo

Atzinīgi novērtē ZAAO sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm

2023. gada 9. novembrī norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas rīkotais pasākums “Dari un mācies, viss tikai sācies”, kurā tika godināti projekta “Darba vidē balstītas mācības” labākie sadarbības partneri katrā Latvijas reģionā. Vienlaikus ar šo notikumu tika atzīmēts arī projekta noslēgums. SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) saņēma atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības pilnveidē un izcilu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, īstenojot mācību prakses Vidzemes reģionā.

ZAAO LDDKProjekta ietvaros ZAAO sadarbībā ar Valmieras tehnikumu mācību praksē uzņēma 7 jauniešus vairākās profesijās – loģistikas speciālists, programmētājs, autoatslēdznieks, grāmatvedis, klientu apkalpošanas speciālists.

ZAAO Personāla daļas vadītāja Liene Melbārde uzsver: “Prakses ietvaros jaunieši ne tikai apgūst profesiju, bet gūst arī pieredzi sadarboties komandā, iejusties kolektīvā, uzņemties atbildību par sev uzticētajiem darbiem. Prakses vieta ir lieliska iespēja papildināt savu CV un būt konkurētspējīgākiem nākotnes darba tirgū. ZAAO novērtē katra daļas vadītāja ieguldīto laiku, mācot praktikantus un katra praktikanta ieguldīto darbu uzņēmumā”.

ZAAO augstu vērtē jaunos speciālistus, kuri vēlas pilnveidoties un iegūt jaunas prasmes darba vidē. Tādēļ uzņēmums piedāvā prakses vietas dažādu mācību iestāžu studentiem, skolēniem un šo iespēju katru gadu izmanto vairāki jaunieši no visas Latvijas.

Sadarbības līgums Nr. SAM 8.5.1./6-12.1.3./3724 par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanu.

Scroll to Top
Skip to content