ZAAO logo

Ekoloģiskā rulete: Vai Latvija spēlēs ar notekūdeņu dūņām, riskējot ar sabiedrības veselību un vides stabilitāti?

Latvijā izstrādāts “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāns 2024.–2027. gadam” projekts (turpmāk – Plāns). Dokuments detalizēti iztirzā pašreizējo situāciju ar notekūdeņu dūņu apstrādi un izvirza rīcības plānu turpmākajai attīstībai, balstoties uz Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem, kā arī identificētajām problēmām. Plānā tiek meklēti administratīvi, vides, ekonomiski un tehniski piemēroti risinājumi, ņemot vērā arī to izmaksas. Plāns ir izraisījis ievērojamas diskusijas starp ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem, galvenokārt koncentrējoties uz efektīvākajām un vides ziņā ilgtspējīgākajām notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas metodēm, kas ir būtiski, ņemot vērā to klasifikāciju kā atkritumus.

Pieteikties:
CV (dzīves apraksts) lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi darbs@zaao.lv
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 26207402
Pieteikties līdz 2024. gada 10. martam.

Pateicamies par atsaucību ikvienam kandidātam, SIA “ZAAO” nodrošina vienlīdzīgas iespējas ikvienam, atbalsta dažādību un iekļaujošu darba vidi, kandidātus(-es) izvērtē, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām un darba pieredzi.

Scroll to Top
Skip to content