ZAAO logo

SIA ZAAO IZSOLES

Dalīti savākto atkritumu iegāde no cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” un šķiroto atkritumu savākšanas noliktavas Dzelzceļa ielā 5, Valmierā

1. Pasūtītāja nosaukums

SIA ZAAO Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 Reģ.nr. 44103015509 Tālrunis 64281250 e-pasts: zaao@zaao.lv

2. Kontaktpersona

Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma, mob.tel: 26132288

3. Izsoles priekšmets

Dalīti savākto atkritumu iegāde no cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” un šķiroto atkritumu savākšanas noliktavas Dzelzceļa ielā 5, Valmierā.

4. Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads un šķiroto atkritumu savākšanas noliktava Dzelzceļa iela 5, Valmiera

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

Līdz 29.10.2018. plkst. 10.00, SIA “ZAAO” birojā Rīgas iela 32, Valmierā, 303.kabinetā.

6. Līguma darbības termiņš

5 gadi.

7. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

8. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta

Līdz 26.10.2018. plkst. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00, un 29.10.2018. plkst. 8.00 – 10.00, Rīgas ielā 32, Valmierā.

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 08.10.2018.
Scroll to Top
Skip to content