SIA ZAAO IZSOLES

Izsole biogāzes koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas pārdošanai

1. Pasūtītāja nosaukums

SIA ZAAO
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
e-pasts: zaao@zaao.lv

2. Izsoles priekšmets

SIA “ZAAO” rīko kustamās mantas izsoli “Biogāzes koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas pārdošana”

3. Izsoles laiks un vieta

Izsole notiks 2024. gada 22. janvārī plkst. 11.10 Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā.

4. Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu par dalību izsolē var iesniegt līdz 2024. gada 22. janvāra plkst. 11.00:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: zaao@zaao.lv ar norādi: “Piedāvājums izsolei “Biogāzes koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas pārdošana”. Neatvērt līdz 2024. gada 22. janvārim plkst. 11.00”;
  • parakstītu papīra formātā un iesniegtu slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, ar pasta starpniecību nosūtītot/iesniedzot personīgi šādā adresē: Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 , uz aploksnes norādot: “Piedāvājums izsolei “Biogāzes koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas pārdošana”. Neatvērt līdz 2024. gada 22. janvārim plkst. 11.00”.

5. Kontaktpersona

Jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar SIA “ZAAO” Attīstības daļas vadītāju Mārtiņu Niklasu, zvanot uz tālruņa nummuru  29146130 vai rakstot uz  e-pasta adresi martins.niklass@zaao.lv.

6. Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem un Pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties sabiedrības interneta vietnā  www.zaao.lv sadaļā “izsoles”, informācija rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 08.01.2024.
Scroll to Top
Skip to content