ZAAO logo

SIA "ZAAO" IZSOLES

Izsole reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas pārdošanai par brīvu cenu

1. Pasūtītāja nosaukums

SIA ZAAO
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
e-pasts: zaao@zaao.lv

2. Izsoles priekšmets

Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtaSIA “ZAAO” rīko kustamās mantas izsoli reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas pārdošanai par brīvu cenu.

3. Izsoles laiks un vieta

Iekārtas pirkšanas pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 21.marta plkst.10.00. 

4. Pieteikumu iesniegšana

Iekārtas pirkšanas pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 21.marta plkst.10.00:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@zaao.lv, ar norādi: “SIA “ZAAO” piederošās kustamās mantas atsavināšanas pieteikums. Neatvērt līdz 2023. gada 21.martam plkst.10.00”
  • parakstītu papīra formātā un iesniegt slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots Pārdevēja adresē: Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00., uz aploksnes norādot: “SIA “ZAAO” piederošās kustamās mantas atsavināšanas pieteikums. Neatvērt līdz 2023. gada 21.martam plkst.10.00”.

5. Kontaktpersona

Jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar SIA “ZAAO” enerģētiķi Mārtiņu Silavu, elektroniskā pasta adrese: martins.silavs@zaao.lv, tālruņa Nr. 26661281.

6. Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem un Pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties tīmekļa vietnē  www.zaao.lv sadaļā “izsoles”, informācija rakstot e-pastā zaao@zaao.lv

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 27.02.2022.
Scroll to Top
Skip to content