SIA ZAAO IZSOLES

SIA "ZAAO" piederošā transportlīdzekļa – konteinervedēja VOLVO FM7 atsavināšana

1. Pasūtītāja nosaukums

2. Izsoles priekšmets

SIA “ZAAO” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai – Konteinervedējs VOLVO FM7 , reģistrācijas Nr. ED 686, šasijas numurs YV2J4DEC91A521903, izgatavošanas gads – 2000.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 10000 EUR, nodrošinājums ir 1000 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR.

3. Izsoles laiks un vieta

Izsole notiks 2024. gada 10. aprīlī plkst. 10.10 Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā.

4. Pieteikumu iesniegšana

5. Kontaktpersona

6. Dalības nosacījumi

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “ZAAO” kontā Nr. LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank”. Maksājuma mērķis “Nodrošinājuma nauda par VOLVO FM7 izsoli”.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena – jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot SIA “ZAAO” norēķinu kontā LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank” kods HABALV22, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

7. Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem un Pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties sabiedrības interneta vietnā  www.zaao.lv sadaļā “izsoles”, informācija rakstot e-pastā zaao@zaao.lv

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 06.03.2024.
Scroll to Top
Skip to content