ZAAO logo

SIA ZAAO IZSOLES

SIA ZAAO piederošā transportlīdzekļa RENAULT MASTER atsavināšana

1. Pasūtītāja nosaukums

SIA ZAAO
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 64281250
e-pasts: zaao@zaao.lv

2. Izsoles priekšmets

SIA “ZAAO” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai – : kravas furgons RENAULT MASTER, reģistrācijas Nr. JG 6206, šasijas numurs VF1MAF4DF48928190, izgatavošanas gads – 28.06.2013.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3500.00 EUR, nodrošinājums ir 350.00 EUR, izsoles solis noteikts 100,00 EUR.

3. Izsoles laiks un vieta

Izsole notiks 2022. gada 28.jūnijā plkst.10.45 Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā.

4. Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu par dalību izsolē var iesniegt līdz 2022. gada 28.jūnija plkst.10.00:

  • sūtot pieteikumu uz e-pastu: iepirkumi@zaao.lv
  • Rīgas ielā 32, Valmierā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
  • pa pastu uz SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

5. Kontaktpersona

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Tehniskās daļas vadītāju Māri Priedīti tel: 20014200, e-pasts: maris.prieditis@zaao.lv

6. Dalības nosacījumi

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZAAO” kontā Nr. LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank”. Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot SIA “ZAAO” norēķinu kontā LV41HABA000140804004, AS “Swedbank” kods HABALV22, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

7. Izsoles noteikumi

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 08.06.2022.
Scroll to Top
Skip to content