SIA ZAAO IZSOLES

SIA "ZAAO" piederošā transportlīdzekļa – riteņtraktora T – 25A atsavināšana

1. Pasūtītāja nosaukums

2. Izsoles priekšmets

SIA “ZAAO” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai – Riteņtraktors T-25A, reģistrācijas Nr. T 5904 LS, identifikācijas numurs 581078, izgatavošanas gads – 1990.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2400 EUR, nodrošinājums ir 240 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR. 

3. Izsoles laiks un vieta

Izsole notiks 2024. gada 28. maijā plkst. 10. 10 Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā.

4. Pieteikumu iesniegšana

5. Kontaktpersona

6. Dalības nosacījumi

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “ZAAO” kontā Nr. LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank”. Maksājuma mērķis “Nodrošinājuma nauda par RITEŅTRAKTORA T – 25A izsoli”.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena – jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot SIA “ZAAO” norēķinu kontā LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank” kods HABALV22, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

7. Izsoles noteikumi

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 06.03.2024.
Scroll to Top
Skip to content