ZAAO logo

Informēšana un izglītošana

Saturs
  Add a header to begin generating the table of contents

  Klientu apmācība

  SIA “ZAAO” speciālisti var piedalīties dažādos klientu organizētos pasākumos – daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulcēs, uzņēmumu darbinieku apmācībās, dažādu jomu speciālistu un citu interesentu grupu sanāksmēs.

  Piedāvājam:

  • konsultācijas par SIA “ZAAO” sniegtajiem pakalpojumiem;
  • praktiskās nodarbības atkritumu pareizā šķirošanā;
  • atbildes uz jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm.

  Vides izglītība

  DABAS UN TEHNOLOĢIJU PARKS "URDA"

  Vides izglītība ir viens no SIA "ZAAO" stratēģiskajiem darbības virzieniem.

  SIA “ZAAO” ar dažādām aktivitātēm un kampaņām veic sabiedrības izglītošanu, informēšanu, veicinot līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā.

  Vides izglītības aktivitātes un interešu izglītības mācību programmas tiek īstenotas dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” (DTP URDA), kas atrodas blakus AEC “Daibe”.

  URDA nodrošina mācīšanos vidē, par vidi un videi, piedāvājot licencētas interešu izglītības programmas, izpētes braucienu pa poligonu, pasākumus un akcijas.

  Uzzini vairāk par vides izglītības aktivitātēm

  Sazinies ar URDA, rakstot uz e-pastu izglitiba@zaao.lv vai zvanot uz 25459399.

  Izpētes vizītes AEC "Daibe"

  SIA “ZAAO” darbības reģiona uzņēmumiem, dažādu organizāciju pārstāvjiem, skolu un augstskolu mācību grupām piedāvājam apskatīt Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (AEC) “Daibe” Cēsu novadā, Stalbes pagastā, lai iegūtu priekšstatu,

  • kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons,
  • kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija,
  • kas ir infiltrāts un kā notiek tā attīrīšana. 
  Scroll to Top
  Skip to content