ZAAO logo

Jautājumi

Bieži uzdoti jautājumi

Pārejam uz ikmēneša rēķinu nosūtīšanu, līdzīgi kā citu pakalpojumu sniedzēji, jo iepriekšējo sistēmu klienti bieži novērtējuši kā neizprotamu, kā arī tiek nodrošināta vienmērīgāka finanšu plūsma, kas ir svarīgi gan uzņēmumam, gan klientiem – nav jāmaksā visa gada summa vienā maksājumā, iespējams to dalīt mazākās daļās.

Rēķins par iepriekšējo mēnesi tiks nosūtīts nākamā mēneša sākumā (piemēram, par janvārī sniegtajiem pakalpojumiem rēķins būs februāra sākumā) un tā apmaksa jāveic līdz rēķina saņemšanas mēneša 15. datumam.

Saņemto rēķinu var apmaksāt:

–           internetbankā, maksājuma uzdevumā norādot līguma un rēķina numuru;

–           VAS Latvijas Pasts pasta nodaļās, uzrādot rēķina vai Klienta maksājuma kartītes svītrkodu;

–           Mego, Maxima, Narvesen, top! (SIA “Madara 89”) veikalu tīklu kasēs (licencēta maksājumu uzņēmuma SIA “SOLLO LV” partneri), uzrādot rēķina vai Klienta maksājuma kartītes svītrkodu.

Tā ir SIA “ZAAO” izveidota kartīte ar klienta datiem  un uzņēmuma rekvizītiem, ko var izmantot, maksājot par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. To ērti var glabāt, piemēram, savā naudas makā un izmantot pēc nepieciešamības.

Jā, un provizoriskā gada summa par 2023. gadu ir pieejama paziņojumā, ko klienti saņēma 2022. gada decembrī. Aprēķinu kā iepriekš par visu gadu ZAAO vairs negatavos un nesūtīs. Vēršam uzmanību, ka var būt izmaiņas šajā provizoriskajā summā, ja gada laikā ir bijis papildu atkritumu apjoms, pieteikts papildu  pakalpojums vai tiek mainīta maksa par atkritumu apsaimniekošanu.

Ja klienta izvēlētais rēķinu saņemšanas veids būs e-pasts vai SMS, rēķini tiks sūtīti katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, norādot maksājamo summu vai pārmaksu. Pa pastu rēķini ar pārmaksu netiks sūtīti.

Jā, apmaksu var veikt pa daļām, pamatojoties uz provizorisko 2023. gada summu, kas minēta paziņojumā, ko klienti saņēma 2022. gada decembrī.

Jā, šāda iespēja pastāv – rēķini tiks sūtīti uz konkrētajā līgumā norādīto e-pastu pēc līgumslēdzēja izvēles.

SIA “ZAAO” SMS īsziņā sūtīs klienta rēķina informāciju par noteiktu mēnesi, norādot klienta līguma Nr., apmaksājamo summu un apmaksas termiņu.

Nē, tālruņa īsziņā (SMS) būs norādīta tikai rēķina informācija, pats dokuments pievienots netiks.

Lūdzam klientus izvēlēties vienu rēķina saņemšanas veidu – vai nu e-pastā, vai ar SMS, vai arī pa pastu.

Klientiem, kas nebūs norādījuši savu e-pasta adresi vai pieteikušies SMS rēķinu informācijas saņemšanai, SIA “ZAAO” ikmēneša rēķinus sūtīs ar Latvijas Pasta starpniecību, piemērojot pasta izdevumus.

Ir vairākas iespējas, kā rīkoties:

  • Sūtot informāciju uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv.
  • Sūtot SMS (par standarta īsziņas cenu) ar vēlamajām izmaiņām konteineru tukšošanas grafikā uz Nr. 20258550, obligāti norādot līguma numuru un pilnu adresi, kur atrodas konteiners.
  • Aizpildot pieteikuma formu mājas lapā zaao.lv un norādot nepieciešamās izmaiņas.
  • Sazinoties ar biroja darbiniekiem uz tālruni 64281250.

UzmanĪbu!Svarīgi to izdarīt ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izvešanas datuma līdz plkst. 12.00

Pēc līguma nosacījumiem konteineram ir jābūt pieejamam tukšošanai no plkst. 8.00 visas dienas garumā, taču precīzu tukšošanas laiku noteikt nav iespējams – to var ietekmēt gan papildu darba apjoms, gan laikapstākļi, gan arī remontdarbi un citi neplānoti notikumi. Nedrīkst ņemt vērā arī iepriekš ierastās tukšošanas reizes, kas var vairākkārt sakrist vienā laikā, bet kādā citā dienā pilnīgi mainīties.

Ja konteinera tukšošana, kas norādīta sadzīves atkritumu izvešanas kalendārā, iekrīt svētku dienā, tā notiks pēc plānotā grafika. Ja tomēr tukšošana nav nepieciešama, aicinām to atteikt laicīgi – iepriekšējā darbdienā līdz plkst. 12.00.

Pēc līguma nosacījumiem klientam ir pienākums nodrošināt, ka konteiners tukšošanas dienā no plkst. 8.00 atrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā, kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību. Klientam arī jānodrošina SIA “ZAAO” transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu konteineram, kas novietots slēgtā teritorijā.  SIA “ZAAO” darbiniekiem jāiet pakaļ konteineram klienta īpašumā tikai tad, ja par to noslēgta vienošanās kā par maksas pakalpojumu.

Ja nepieciešams mainīt līguma nosacījumus, piemēram:

  • veikt izmaiņas konteinera tukšošanas grafikā,
  • labot kontaktinformāciju (tālruņa Nr., e-pasta adresi u.tml.),
  • mainīt konteinera atrašanās adresi,
  • pārtraukt līgumu,

lūdzam sūtīt ziņu uz e-pastu zaao@zaao.lv vai aizpildīt pieteikuma formu SIA “ZAAO” klientu portālā mans.zaao.lv, norādot nepieciešamās izmaiņas un savu kontaktinformāciju.

SIA “ZAAO” pieņem nolietotu, neizkomplektētu sadzīves elektroniku un elektrotehniku tikai no sava darbības reģiona iedzīvotājiem.

Vecās elektropreces klienti paši var nogādāt uz EKO laukumiem, kur tās pieņem bez maksas.

Pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma SIA “ZAAO” darbinieki atbrauks un iznesīs sadzīves elektrotehniku no privātmājas vai dzīvokļa, tikai tai jābūt novietotai vietā, kur var piekļūt ar transporta ratiņiem (transporta maksa par pakalpojumu ir 4,60 EUR neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē).

Par savākšanu zvanīt uz tālruni 64281250 vai 26132288, vai sūtīt pieteikuma e-pastu uz zaao@zaao.lv.

Tehniku, kas vēl lietojama, bet pašiem vairs nav nepieciešama, var nodot labdarībai, piemēram, sazinoties ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Lai atbrīvotos no mēbelēm un citiem nestandarta atkritumiem, tie jānogādā kādā no SIA “ZAAO” EKO laukumiem vai jāizmanto liela izmēra atkritumu savākšanas pakalpojums. Atkritumus iespējams nodot, pasūtot konteineru, Big-Bag maisu, vai arī savākt tos ar hidromanipulatoru. 

Pakalpojums pieejams privātmāju klientiem sešu lielāko pilsētu un 23 apdzīvoto vietu centru teritorijās ar visblīvāko privātmāju kopumu, kuriem noslēgts līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineriem.
Pašreiz iedzīvotājiem citos reģionos dalīto atkritumu vākšanas pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta EKO punktos un EKO laukumos.
Lai uzzinātu, vai adresē ir pieejams pakalpojums, klientu portālā  mans.zaao.lv  varēsiet ierakstīt interesējošo adresi.

Uzdod savu jautājumu

Jautajums
Atbildi vēlos saņemt
Scroll to Top
Skip to content