ZAAO logo

Jautājumi

Bieži uzdoti jautājumi

04 BUJ

Kādēļ tiek mainīta SIA “ZAAO” norēķinu sistēma +

Pārejam uz ikmēneša rēķinu nosūtīšanu, līdzīgi kā citu pakalpojumu sniedzēji, jo iepriekšējo sistēmu klienti bieži novērtējuši kā neizprotamu,
kā arī tiek nodrošināta vienmērīgāka finanšu plūsma, kas ir svarīgi gan uzņēmumam, gan klientiem – nav jāmaksā visa gada summa vienā
maksājumā, iespējams to dalīt mazākās daļās.

Kad saņemšu rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu un cik ilgā laikā tas jāapmaksā? +

Rēķins par iepriekšējo mēnesi tiks nosūtīts nākamā mēneša sākumā (piemēram, par janvārī sniegtajiem pakalpojumiem rēķins būs februāra sākumā) un tā apmaksa jāveic līdz rēķina saņemšanas mēneša 15. datumam.

Kā varu samaksāt par SIA “ZAAO” rēķiniem? +

Saņemto rēķinu var apmaksāt:

 • internetbankā, maksājuma uzdevumā norādot līguma un rēķina numuru;
 • Latvijas Pasta nodaļās, uzrādot rēķina vai Klienta maksājuma kartītes svītrkodu;
 • “Mego”, “Maxima”, “top!” (SIA “Madara 89”) veikalu tīklu un “Narvesen” kiosku kasēs, uzrādot rēķina vai Klienta maksājuma kartītes svītrkodu.

Kas ir Klienta maksājuma kartīte? +

Tā ir SIA “ZAAO” izveidota kartīte ar klienta datiem un uzņēmuma rekvizītiem, ko var izmantot, maksājot par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. To ērti var glabāt, piemēram, savā naudas makā un izmantot pēc nepieciešamības.

Vai varu samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu kā iepriekš – visu gada maksu uzreiz? +

Jā, un provizoriskā gada summa par 2023. gadu ir pieejama paziņojumā, ko klienti saņēma 2022. gada decembrī. Aprēķinu kā iepriekš par visu gadu ZAAO vairs negatavos un nesūtīs.
Vēršam uzmanību, ka var būt izmaiņas šajā provizoriskajā summā, ja gada laikā ir bijis papildu atkritumu apjoms, pieteikts papildu pakalpojums vai tiek mainīta maksa par atkritumu apsaimniekošanu.

Vai es turpināšu saņemt rēķinus, ja būšu apmaksājis pakalpojumus avansā? +

Ja klienta izvēlētais rēķinu saņemšanas veids būs e-pasts vai SMS, rēķini tiks sūtīti katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, norādot maksājamo summu vai pārmaksu. Pa pastu rēķini ar pārmaksu netiks sūtīti.

Vai varu veikt SIA “ZAAO” apmaksu pa daļām? +

Jā, apmaksu var veikt pa daļām, pamatojoties uz provizorisko 2023. gada summu, kas minēta paziņojumā, ko klienti saņēma 2022. gada decembrī.

Vai SIA “ZAAO” rēķinu līgumslēdzēja vārdā var saņemt uz citas personas e-pastu? +

Jā, šāda iespēja pastāv – rēķini tiks sūtīti uz konkrētajā līgumā norādīto e-pastu pēc līgumslēdzēja izvēles.

Kas ir SMS rēķins? +

SIA “ZAAO” SMS īsziņā sūtīs klienta rēķina informāciju par noteiktu mēnesi, norādot klienta līguma Nr., apmaksājamo summu un apmaksas termiņu.

Vai iespējams saņemt rēķinu kā dokumentu uz tālruni? +

Nē, tālruņa īsziņā (SMS) būs norādīta tikai rēķina informācija, pats dokuments pievienots netiks.

Vai iespējams saņemt gan SMS ziņu ar rēķina informāciju, gan rēķinu e-pastā? +

Lūdzam klientus izvēlēties vienu rēķina saņemšanas veidu – vai nu e-pastā, vai ar SMS, vai arī pa pastu.

Kā es saņemšu rēķinu, ja man nav e-pasta un nelietoju mobilo tālruni? +

Klientiem, kas nebūs norādījuši savu e-pasta adresi vai pieteikušies SMS rēķinu informācijas saņemšanai, SIA “ZAAO” ikmēneša rēķinus sūtīs ar Latvijas Pasta starpniecību, piemērojot pasta izdevumus.

Vai SIA “ZAAO” klientiem pieejamas maksas atlaides dažādām sociālajām grupām? +

Nē, SIA “ZAAO” klientiem tiek piemērota pašvaldību apstiprinātā maksa par pakalpojumiem.

Kā veikt izmaiņas konteinera izvešanas grafikā? +

Ir vairākas iespējas, kā rīkoties:

 • sūtot informāciju uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv;
 • sūtot SMS (par standarta īsziņas cenu) ar vēlamajām izmaiņām grafikā uz Nr. 20258550, obligāti norādot līguma numuru un pilnu adresi, kur atrodas konteiners;
 • aizpildot pieteikuma formu klientu portālā un norādot nepieciešamās izmaiņas;
 • sazinoties ar biroja darbiniekiem uz tālruni 64281250;

!UzmanĪbu!
Svarīgi to izdarīt ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izvešanas datuma līdz plkst. 12.00.

Cikos tiks iztukšots mans atkritumu konteiners? +

Pēc līguma nosacījumiem konteineram ir jābūt pieejamam tukšošanai no plkst. 8.00 visas dienas garumā, taču precīzu tukšošanas laiku noteikt nav iespējams –
to var ietekmēt gan papildu darba apjoms, gan laikapstākļi, gan arī remontdarbi un citi neplānoti notikumi. Nedrīkst ņemt vērā arī iepriekš ierastās tukšošanas reizes, kas var vairākkārt sakrist vienā laikā, bet kādā citā dienā pilnīgi mainīties.

Vai manu konteineru tukšos arī svētkos? +

Ja konteinera tukšošana, kas norādīta sadzīves atkritumu izvešanas kalendārā, iekrīt svētku dienā, tā notiks pēc plānotā grafika. Ja tomēr tukšošana nav nepieciešama, aicinām to atteikt laicīgi – iepriekšējā darbdienā līdz plkst. 12.00.

Cik tālu SIA “ZAAO” darbiniekiem ir jāiet pakaļ sadzīves atkritumu konteineram klienta adresē? +

Pēc līguma nosacījumiem klientam ir pienākums nodrošināt, ka konteiners tukšošanas dienā no plkst. 8.00 atrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā,
kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību. Klientam arī jānodrošina SIA “ZAAO” transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu konteineram,
kas novietots slēgtā teritorijā. SIA “ZAAO” darbiniekiem jāiet pakaļ konteineram klienta īpašumā tikai tad, ja par to noslēgta vienošanās kā par maksas pakalpojumu.

Vai izvešanas reizē tiks savākti tie atkritumi, ko novietošu pie sava konteinera? +

Izvešanas reizē pie konteinera blakus novietoti atkritumi tiks savākti par papildu samaksu, ja vien klients iepriekš nav norādījis tos neņemt. Lūgums laicīgi informēt SIA “ZAAO” darbiniekus par šādu atkritumu esamību, lai izvairītos no pārpratumiem!

Kā pareizi nodot piepildītos priekšapamaksas sadzīves atkritumu maisus? +

Atkritumu maisa izvešanas datums un vieta ir jāsaskaņo ar SIA “ZAAO” darbiniekiem, piezvanot uz tālruni 64281250 (taustiņš 1) vai atsūtot pieteikumu uz zaao@zaao.lv

Kā es varu noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu? +

Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt:

 • aizpildot pieteikumu klientu portālā;
 • atsūtot pieteikumu uz zaao@zaao.lv, norādot tajā pakalpojuma sniegšanas adresi, līgumslēdzēju un kontaktinformāciju;
 • piezvanot uz tālruni 64281250;
 • klātienē kādā no SIA “ZAAO” birojiem.

Kā rīkoties, ja nepieciešams veikt izmaiņas līgumā? +

Ja nepieciešams mainīt līguma nosacījumus, piemēram:

 • veikt izmaiņas konteinera tukšošanas grafikā;
 • labot kontaktinformāciju (tālruņa Nr., e-pasta adresi u.tml.);
 • mainīt konteinera atrašanās adresi;
 • pārtraukt līgumu,

lūdzam sūtīt ziņu uz e-pastu zaao@zaao.lv vai aizpildīt pieteikuma formu klientu portālā, norādot nepieciešamās izmaiņas un savu kontaktinformāciju.

Vai līgums ir jāpagarina katru gadu? +

Nē, ar SIA “ZAAO” noslēgtie līgumi ir beztermiņa un nav jāpagarina.

Man ir vairāki īpašumi – vai par katru jāslēdz atsevišķs līgums? +

Līgums var būt gan viens, gan vairāki – pēc klienta izvēles, taču svarīgi, lai visās adresēs notiktu likumam atbilstoša atkritumu apsaimniekošana.

Vai man ir jāslēdz līgums, ja pakalpojums nepieciešams tikai sezonā, piemēram, vasarā? +

Jā, atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem adresē, kur atrodas apdzīvojama māja vai notiek uzņēmējdarbība, ir jāslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Konteinera izvešanas grafiku iespējams piemērot periodam, kurā īpašums tiek apdzīvots.

Vai līgumu par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt tikai nekustamā īpašuma īpašnieks? +

Līgumu ar SIA “ZAAO” par atkritumu apsaimniekošanu var slēgt gan īpašnieks, gan viņa ģimenes loceklis vai īpašuma īrnieks.

Kur var nodot nolietotu sadzīves elektrotehniku? +

SIA “ZAAO” pieņem nolietotu, neizkomplektētu sadzīves elektroniku un elektrotehniku tikai no sava darbības reģiona iedzīvotājiem.
Vecās elektropreces klienti paši var nogādāt uz EKO laukumiem, kur tās pieņem bez maksas.
Pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma SIA “ZAAO” darbinieki atbrauks un iznesīs sadzīves elektrotehniku no privātmājas vai dzīvokļa, tikai tai jābūt novietotai vietā,
kur var piekļūt ar transporta ratiņiem (maksa par pakalpojumu ir 4,60 EUR neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē).
Par savākšanu zvanīt uz tālruni 64281250 vai 26132288, vai sūtīt pieteikuma e-pastu uz zaao@zaao.lv.
Tehniku, kas vēl lietojama, bet pašiem vairs nav nepieciešama, var nodot labdarībai, piemēram, sazinoties ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Kur lai liek vecas mēbeles un citus liela izmēra atkritumus? +

Lai atbrīvotos no mēbelēm un citiem nestandarta atkritumiem, tie jānogādā kādā no SIA “ZAAO” EKO laukumiem vai jāizmanto liela izmēra atkritumu savākšanas pakalpojums. Atkritumus iespējams nodot, pasūtot konteineru, Big-Bag maisu, vai arī savākt tos ar hidromanipulatoru.

Kad šķirošanas konteineri pie privātmājām būs pieejami plašākā teritorijā? +

Pakalpojums pieejams privātmāju klientiem SIA “ZAAO” darbības reģiona lielāko pilsētu un apdzīvoto vietu centru teritorijās ar visblīvāko privātmāju kopumu, kuriem noslēgts līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineriem.
Pašreiz iedzīvotājiem citās vietās dalīto atkritumu vākšanas pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta EKO punktos un EKO laukumos.
Lai uzzinātu, vai adresē ir pieejams pakalpojums, klientu portālā mans.zaao.lv varēsiet ierakstīt interesējošo adresi.

Kur var iegādāties priekšapmaksas sadzīves atkritumu maisus un cik tie maksā? +

Maisus var iegādāties SIA “ZAAO” birojā Valmierā un EKO laukumos-birojos Limbažos, Cēsīs, Saulkrastos, kā arī pieteikt maisu piegādi ar “Omniva” pakomātu starpniecību.
Visā SIA “ZAAO” darbības reģionā (izņemot Saulkrastu novadu) klientiem tiek piedāvāti 100 l maisu komplekti (komplektā 6 maisi) – maksa 20,27 EUR ar PVN.
Saulkrastu novadā tiek piedāvāti 70 l maisu komplekti (komplektā 12 maisi – 3 ruļļi, pa 4 maisiem katrā rullī) – maksa 30,06 EUR ar PVN.

Kā pasūtīt melnos maisus sadzīves atkritumu konteineram? +

Maisus ieklāšanai 0.24 m3 konteinerā var iegādāties SIA “ZAAO” birojā Valmierā un EKO laukumos-birojos Limbažos, Cēsīs, Saulkrastos, kā arī pieteikt maisu piegādi ar “Omniva” pakomātu starpniecību.

Ar kuru datumu SIA “ZAAO” uzsāks atkritumu apsaimniekošanu visā Balvu novada teritorijā? +

Pilnā apmērā pakalpojumus Balvu novada teritorijā SIA “ZAAO” nodrošinās ar 2023. gada 23. maiju,
bet līgumu slēgšanu Balvu novadā ZAAO uzsāks jau ar 2023. gada 27. martu.

Kā es varu noslēgt līgumu ar SIA “ZAAO” par atkritumu apsaimniekošanu? +

Aicinām līgumu par atkritumu apsaimniekošanu noslēgt Jums ērtākajā veidā:
*aizpildot pieteikumu www.zaao.lv;
*atsūtot pieteikumu uz zaao@zaao.lv, norādot līgumslēdzēju, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju;
*piezvanot uz tālruni 64281250 (taustiņš 4);
*klātienē – norādītajās vietās un laikos.

Vai tiks mainīts mans esošais atkritumu konteiners? +

SIA “ZAAO” darbinieki pirmajās tukšošanas reizēs veiks konteineru pārbaudi un novērtēšanu, uzlīmēs tiem numurus reģistrēšanai.
Mainīti tiks tikai sliktā tehniskā stāvoklī esošie konteineri.

Vai SIA “ZAAO” nodrošinās atkritumu šķirošanas pakalpojumus? +

Balvu pilsētā un Kubulu ciema centrā būs iespējams noslēgt līgumu par individuālajiem šķirošanas konteineriem pie privātmājām.
Šķiroto atkritumu konteineri atradīsies arī pie daudzdzīvokļu mājām un tiks izvietoti publiskie EKO punkti
vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma izmešanai. Klienti varēs pieteikt elektropreču savākšanu no adeses.
Tiks rīkotas dažādas akcijas šķiroto atkritumu savākšanai. Ar juridiskām personām tiks slēgti individuāli līgumi šķiroto atkritumu savākšanai.

Vai Balvu novadā būs SIA “ZAAO” EKO laukums? +

Jā, EKO laukumu Balvu pilsētā plānots atvērt 2023. gada rudenī, Viļakās pilsētā EKO laukumu plānots izveidot 2024. gadā.

Uzdod savu jautājumu

05 Jautajums no vietnes
Atbildi vēlos saņemt
Scroll to Top
Skip to content