ZAAO logo

No maija ZAAO sniegs pakalpojumus visā Balvu novadā

SIA “ZAAO” dalībnieki atbalsta Balvu novada domes lēmumu un no maija nodrošinās pilnvērtīgu un kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu visā Balvu novada teritorijā.

Ņemot vērā Balvu novada pašvaldības iesniegto 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr.1., 7.§ ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā”, 2023. gada 15. februārī, SIA “ZAAO” dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums atbalstīt SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atsākšanu Balvu novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas A zonā – Balvu pilsētas, Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasta, Bērzpils pagasta, Briežuciema pagasta, Krišjāņu pagasta, Kubulu pagasta, Lazdulejas pagasta, Tilžas pagasta, Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta administratīvā teritorijā.

2023. gada 26. janvāra Balvu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1., 7.§ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā”, uzticot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu visā Balvu novadā no 2023. gada 23. maija nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā – ZAAO). Pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas, apvienojoties Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadiem, pašreizējā Balvu novada teritorijā atkritumu apsaimniekošana tika nodrošināta esošo līgumu ietvaros, ZAAO nodrošinot pakalpojumu bijušo Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu teritorijās ( B zonā), bet bijušajā Balvu novada teritorijā (A zonā) atkritumu apsaimniekošanu nodrošinot citam pakalpojuma sniedzējam, ar kuru pašvaldībai līgums beidzas šā gada maijā, līdz ar to bija jāizvērtē tālākās darbības un jāpieņem lēmums.

ZAAO valdes priekšsēdētājs G. Kukainis uzsver: “Izvērtējot ZAAO pakalpojumu grozu, iespējas un atbilstību pašvaldību noteiktajiem kritērijiem, kas tika izvirzīti, baltoties uz Konkurences padomes ieteikumiem, ir prieks par ZAAO darba novērtējumu, ko pauduši gan iedzīvotāji, gan pašvaldība. Piecu gadu laikā, kopš nesniedzam pakalpojumu Balvu pilsētā, esam attīstījušies, spējot piedāvāt plašu pakalpojuma grozu, kā arī radot iespēju dažādu materiālu šķirošanai, tādējādi iedzīvotājiem ietaupot kopējās izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. To ir novērtējusi gan pašvaldība, gan mūsu esošie klienti, līdz ar to esam gatavi cītīgi strādāt, lai arī turpmāk visā Balvu novadā nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu. Kā būtiskāko vēlos uzsvērt plānoto EKO laukumu izveidi Balvu pilsētā un Viļakā, kas būs 22. un 23. laukums mūsu darbības reģionā un ilgi gaidīts ieguvums mūsu esošajiem klientiem Balvu novadā, kuriem līdz šim šķirošanas pakalpojumu nodrošinājām tikai EKO punktos. Līdz ar darbības atsākšanu visā Balvu novadā, netiks ietekmēts darbs pārējā ZAAO darbības teritorijā. Vēlos vērst uzmanību, ka ZAAO pakalpojuma nodrošināšana visā Balvu novadā veicinās uzņēmuma kopējo attīstību, jo varēsim nodrošināt pilnu mūsu pakalpojumu klāstu, tāpat kā Vidzemē.”

Informācija par līgumu slēgšanas kārtību tiks nosūtīta Balvu novada A zonas iedzīvotājiem agrā pavasarī, un to būs iespējams veikt elektroniski, ar pasta starpniecību, kā arī klātienē, jo tiks organizētas ZAAO izbraukumu dienas Balvu novadā, par kuru norises laikiem tiks publicēta informācija gan ZAAO, gan pašvaldības informācijas kanālos.

Atgādinām, ka ZAAO ir 8 pašvaldību (Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras) publiski privāta kapitālsabiedrība, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Scroll to Top
Skip to content