ZAAO logo

Pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana

SIA “ZAAO” nodrošina kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus privātpersonām un juridiskām personām pašvaldību – uzņēmuma īpašnieku teritorijās. Tās ir Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras, Valkas novadi, Siguldas novada Lēdurgas un Krimuldas pagasti.

SIA “ZAAO” privātpersonām, uzņēmumiem un izglītības iestādēm piedāvā daudzveidīgus vides izglītības pasākums un aktivitātes ilgtspējīgas vides nodrošināšanai.

SIA "ZAAO" PAKALPOJUMI

Atkritumu apsaimniekošana ir svarīga, jo tā pasargā vidi no atkritumos esošām kaitīgām vielām. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana var izraisīt ūdens piesārņojumu, augsnes eroziju un gaisa piesārņojumu.

Atkritumus var pārstrādāt, ja tos savāc un apsaimnieko efektīvi, ievērojot normatīvo aktu prasības. Atkritumus, piemēram, plastmasu, stiklu un papīru, var šķirot, lai tos pārstrādātu jaunu produktu ražošanai, kas ietaupīs dabas resursus. Turklāt, ja šie atkritumi netiek pārstrādāti, tie nonāk poligonā.

SIA “ZAAO” piedāvā iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām pielāgotus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, kā arī veicina to pareizu izmantošanu informējot un izglītojot.

Scroll to Top
Skip to content