ZAAO logo

Par uzņēmumu

Saturs
  Add a header to begin generating the table of contents

  Par mums

  SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

  Vīzija – būt inovatīvam un nozares vadošajam uzņēmumam, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus līdzatbildīgam klientam vides ilgtspējas saglabāšanā.

  Misija – veicināt ilgtspējīgu attīstību Latvijā, piedāvājot mūsdienīgus un atbildīgus resursu pārvaldības risinājumus cilvēkam un videi.

  Vērtības – sadarbība, profesionalitāte, mērķtiecība, lojalitāte, atbildīgums, attīstība.

  SIA “ZAAO” ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība. 

  SIA "ZAAO" vadības komanda

  Gints Kukainis

  Valdes priekšsēdētājs
  Pilnvaras līdz 2025. gada 1. janvārim

  Šobrīd:

  • No 2020. gada 1. janvāra SIA “ZAAO “ valdes priekšsēdētājs.
  • Biedrības “LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA” valdes loceklis.
  • No 2023.gada – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes loceklis, Vidzemes reģionālās padomes priekšsēdētājs.
  • Sabiedrisko organizāciju vadītājs.

  Izglītība:

  • Reģionālās attīstības speciālists, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāte.

  Pieredze:

  • Pieredze projektu vadīšanā, uzņēmējdarbībā, ir saimnieciskās darbības veicējs.
  • No 2014. gada līdz 2019. gada novembrim – Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, pirms tam (2013. gadā) Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks
  • No 2011. līdz 2013. gadam – Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs
  • No 2009. gada līdz 2019. gada decembrim – Smiltenes novada domes deputāts.
  • Līdz 2019. gada novembrim – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks, Novadu apvienības priekšsēdētājs, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks.
  • No 2008 līdz 2011. gadam – SIA “Hydrotech” projektu vadītājs (ūdenssaimniecības attīstības projekti).
  • No 2007. līdz 2008. gadam – SIA “Eko Tehnoloģijas” projektēšanas nodaļas vadītājs.
  • 2008. gadā Grundzāles pagasta padomes deputāts.
  • No 2006. līdz 2007. gadam – Parex banka, ISIC/ITIC projekta vadītājs.
  • No 2005. līdz 2006. gadam LR Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departaments, pārvaldes vecākais referents (atbildīgais speciālists par biodegvielu).

  Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums 5686.90 EUR bruto mēnesī.

  Ieva Barutina
  Ieva Barutina

  Izpilddirektore

  Dina Lukašēviča-Lāce
  Dina Lukaševiča-Lāce

  Sabiedrisko attiecību vadītāja

  Mārtiņš Vīgants
  Mārtiņš Vīgants

  Klientu apkalpošanas daļas vadītājs

  Ingrīda Gubernatorova
  Ingrīda Gubernatorova

  Korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja

  Ilze Sausā
  Ilze Sausā

  Atkritumu noglabāšanas daļas vadītāja

  Liene Melbārde

  Personāla daļas vadītāja

  Inguna Leitlande

  Informācijas tehnoloģiju un datu analīzes daļas vadītāja

  ASmalkā Boriseviča
  Arita Smalkā Boriseviča

  Vides ilgtspējas pakalpojumu daļas vadītāja

  Mārtiņš Niklass
  Mārtiņš Niklass

  Attīstības daļas vadītājs

  Māris Priedītis

  Tehniskās daļas vadītājs

  Mārtiņš Larionovs
  Mārtiņš Larinovs

  Loģistikas daļas vadītājs

  Jānis Mincāns
  Jānis Mincāns

  Galvenais grāmatvedis

  Uzņēmuma struktūra

  Īpašnieku struktūra

  Darbības reģions

  Integrētā vadības sistēma

  ISO 9001; ISO 14001

  Iepirkumi

  Apbalvojumi

  Apbalvojumi 2023

  Gada investīcija

  ZAAO Gada investīcija

  “Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2023” SIA “ZAAO”saņēma goda rakstu – “Gada investīcija”.

  Gada ilgtspēja

  ZAAO Gada ilgtspēja

  “Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2023” SIA “ZAAO”saņēma goda rakstu – “Gada ilgtspēja”.

  Drošākais autoparks

  Drošākais uzņēmuma autoparks

  Konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2023” SIA “ZAAO”saņēma bronzas godalgu.

  Atzinība

  Atzinība par prakses vietu

  Latvijas Darba devēju konfederācija jau sesto reizi organizēja apbalvošanas ceremoniju “Dari un mācies – viss tikai sācies!”, kurā izteica atzinību SIA “ZAAO”, kas bijusi atsaucīga un īstenojusi darba vidē balstītas mācības un prakses, dodot iespēju profesionālo skolu audzēkņiem praktizēties reālā uzņēmumu vidē.

  ZAAO - ģimenei draudzīga darba vieta“Ģimenei draudzīgas darbavietas” statuss SIA “ZAAO” piešķirts līdz 2024. gada 30. novembrim, tas apliecina, ka uzņēmums īsteno ne tikai likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, bet arī papildu iniciatīvas un aktivitātes, rūpējoties par darbinieku privātās un profesionālās dzīves harmoniju.


  ZAAO ilgtspējas indekss 20222022. gadā “Ilgtspējas indeksā” SIA “ZAAO” saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.


  Cēsu novada pašvaldības diploms2022. gada 18. novembrī Cēsu novada pašvaldības konkursā “Gada būve Cēsu novadā” SIA “ZAAO” ieguva 2. vietu nominācijā “Ražošanas un inženierbūves” par cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” 1. krātuves rekultivāciju.

  ZAAO ilgtspējas indekss 20212021. gadā “Ilgtspējas indeksā” SIA “ZAAO” saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.

  ZAAO ilgtspējas indekss 20202020. gadā “Ilgtspējas indeksā” SIA “ZAAO” atkārtoti saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.

  ZAAO ilgspējas indekss 20192019. gadā “Ilgtspējas indeksā” SIA “ZAAO” saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.


  ZAAO ģimenei draudzīgi2019. gada 11. jūnijā Labklājības ministrija sveica uzņēmumus, kuri savā ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus. Otro reizi apliecinājumu “Ģimenei draudzīgi” saņēma arī SIA “ZAAO”.

  ZAAO autoparks9. novembrī Rīgas Motormuzejā BALTA gada balvas “Drošākais uzņēmuma autoparks 2018” apbalvošanas ceremonijā SIA “ZAAO” saņēma Sudraba kategoriju vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku kategorijā.


  ZAAO ilgtspējas indekss 20182018. gadā “Ilgtspējas indeksā” SIA “ZAAO” atkārtoti saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.


  ZAAO draudzīgs ģimenei2018. gada 13. jūnijā Labklājības ministrija sveica 38 uzņēmumus, kuri savā ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus un saņem Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Pirmo reizi šo apliecinājumu saņēma arī SIA “ZAAO”.

  ZAAO reģiona spēks 2017SIA “ZAAO” Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas indeksā saņēma Zelta kategorijas godalgu.

  SIA “ZAAO” pasniegts arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īpašais apbalvojums “Reģiona spēks” – kā uzņēmumam, kas savā darbībā ne tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, bet būtisku nozīmi piešķir vides jautājumiem un ir nozīmīgs visa reģiona attīstības virzītājs.


  Drošākais uzņēmuma autoparks2017. gada 5. aprīlī Rīgas Motormuzejā apbalvoti BALTA gada balvas “Drošākais uzņēmuma autoparks 2016” laureāti. SIA “ZAAO”saņēma Sudraba kategoriju vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku kategorijā.

  ZAAO ilgtspējas apbalvojums 20162016. gada 10. jūnijā SIA “ZAAO” Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijā saņēma Sudraba kategorijas godalgu. Ilgtspējas indeksā SIA “ZAAO” piedalījās sesto reizi un gadu no gada pierāda savu spēju sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.


  Atzinības raksts ZAAO valdes priekšsēdētājam Aivaram Sirmajam2016. gada 18. novembrī Valsts prezidents pasniedza SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājam Aivaram Sirmajam augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Atzinības krustu, ieceļot A.Sirmo par Atzinības krusta virsnieku. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas vides jomas un atkritumu nozares darba pilnveidošanā.


  ZAAO atzinības raksts2016. gada 18. novembrī Cēsu novada pašvaldība apbalvoja konkursa “Būve 2016” laureātus. SIA “ZAAO” ieguva 2.vietu kategorijā “Ražošanas ēku grupa” par projektu “Iedziļināto atkritumu konteineru laukumu jaunbūve” Lenču ielā 7, Rīgas ielā 7, Šaurā ielā, Lielā Kalēju ielā 5A, Pils ielā 1, Viestura ielā 8A un Viestura ielā 14, Cēsīs.

  ZAAO ilgstpējas apbalvojums 20152015. gada 11. jūnijā SIA “ZAAO” Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijā saņēma Sudraba kategorijas godalgu. Ilgtspējas indeksā SIA “ZAAO” piedalījusies 5 reizes, gadu no gada uzlabojot rezultātus piecās galvenajās jomās: stratēģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, vide un vietējā kopiena jeb sabiedrība.


  ZAAO zaļās izcilības balva 20152015. gada 9. decembrī SIA “ZAAO” tika apbalvots par augstāko vērtējumu Valsts vides dienesta ieviestajā apbalvojuma “Zaļās izcilības balva”, iegūstot 14 punktus, kas ir maksimālais iespējamais novērtējums. “Zaļās izcilības balvas” tika pasniegtas dažādu nozaru uzņēmumiem par visaugstākajā līmenī ievērotām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī pašiniciatīvu, ikdienā veicot savas darbības ietekmes uz vidi mazināšanu.


  ZAAO Zaļā Punkta balva 20152015. gada 19. decembrī Latvijas Zaļais punkts pasniedza balvu SIA “ZAAO” par stabilu un ražīgu sadarbību.

  Uzņēmuma vēsture

  SIA “ZAAO” kā SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” tika dibināta 1998. gada novembrī. Organizācijas dibinātājas ir Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajonu pašvaldības. Kopš 2012. gada uzņēmuma nosaukums ir SIA “ZAAO”.

  Atkritumu apsaimniekošana ir viena no Latvijas vides prioritātēm Latvijas vides aizsardzības politikas plānā. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus garantēti visiem Latvijas iedzīvotājiem un nodrošinātu videi draudzīgu un drošu atkritumu apglabāšanu, 1998. gadā Vides un reģionālās attīstības ministrija izstrādāja “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju 1998.–2010. gadam”. Pamatojoties uz šo stratēģiju, tika sagatavota investīciju programma “500-” un uzsākta tās īstenošana Ziemeļvidzemē, kurā ietilpa Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajoni.

  Minēto teritoriju izvēlējās, jo:

  • ienākumu līmenis šajā teritorijā vairāk vai mazāk atbilst vidējam ienākumu līmenim valstī;
  • šajā reģionā nav tik lielas pilsētas, kurām būtu vajadzīga sava patstāvīga sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma (nav tik liels iedzīvotāju blīvums un saražotais atkritumu apjoms kā, piemēram, Rīgā);
  • teritorijā pastāv jau zināma pašvaldību savstarpēja sadarbība atkritumu apsaimniekošanā, attieksme pret uzlabojumiem vides aizsardzības jomā ir pozitīva;
  • izmēģinājuma teritorijā atrodas Gaujas Nacionālais parks, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, tādejādi iespējams veikt lielu ieguldījumu minēto vides objektu aizsardzībā.

  Valsts programmas “500 – ” mērķis bija likvidēt esošās legālās un nelegālās 104 izgāztuves Ziemeļvidzemes reģionā, izveidot jaunu, mūsdienīgu cieto sadzīves atkritumu poligonu, kā arī ieviest atkritumu savākšanas – apsaimniekošanas sistēmu, kas aptver Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajonus.

  Programmas uzdevumi (1998.):

  • jaunas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana;
  • mūsdienu sanitārajām prasībām atbilstoša atkritumu noglabāšanas poligona ierīkošana;
  • veco izgāztuvju rekultivācija. 

  Sadarbojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Dānijas Vides aizsardzības aģentūras pārstāvim Latvijā a/s “Carl Bro International”, tika apzināta esošā situācija atkritumu apsaimniekošanā Ziemeļvidzemes reģionā – apsekotas 104 reģistrētās izgāztuves (1998.), patvaļīgi ierīkotās atkritumu izmešanas vietas, apzināts tehniskais nodrošinājums (konteineri, savācējmašīnas, traktori).

  Tika uzsākti vietas meklējumi jauna, videi droša un mūsdienu sanitārajām prasībām atbilstoša atkritumu noglabāšanas poligona būvniecībai Ziemeļvidzemes reģionā. Tika veikts pirmais Ietekmes uz Vidi novērtējums Latvijā potenciāli iespējamām jaunā poligona atrašanās vietām.

  Apkopotie dati par atkritumu saimniecību Ziemeļvidzemes reģionā tika izmantoti par pamatu Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) ziņojuma izstrādē, ko veica a/s “Carl Bro International” konsultants Jan Gerrit Tesink (Holande). Tika organizēti informatīvi semināri, tikšanās un apspriedes pašvaldībās par atkritumu apsaimniekošanu turpmāk. Sarunās piedalījās gan pašvaldību darbinieki, gan iedzīvotāji un uzņēmēji.

  Tika organizēti vairāki semināri Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras pašvaldībās, kuros tika pieņemts lēmums par reģionālas atkritumu apsaimniekošanas organizācijas dibināšanu un jauna mūsdienu prasībām atbilstoša atkritumu noglabāšanas poligona ierīkošanu Ziemeļvidzemes reģionā.

  1998.gada novembrī tika nodibināta SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. 1999.gada martā tā tika pārveidota par bezpeļņas organizāciju SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

  Kopš 2012.gada 19.oktobra uzņēmuma nosaukums ir SIA “ZAAO”.

  2002. gada 29. novembrī uzņēmums ieguva Bureau Veritas Quality International (BVQI) Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides standartu sertifikātus.

  SIA “ZAAO” ir pirmā atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība, kuras darbībā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst kvalitātes standartam ISO 9001:2000 un vides standartam ISO 14001:2004.

  No 2005. gada 1. janvāra poligons “Daibe” ir vienīgā visu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās radīto sadzīves atkritumu apstrādes un apglabāšanas vieta.

  Ziemeļvidzemes reģiona kopējā platība ir vairāk kā 10 tūkstoši km2 , tajā dzīvo aptuveni 200 tūkstoši iedzīvotāju. Reģiona atkritumu ražošanas smaguma centrs ir Valmieras rajona Kocēnu pagastā, kas atrodas dienvidrietumu virzienā no Valmieras pilsētas. Apsekojamās teritorijas diametrs ir 70 km ap atkritumu ražošanas smaguma centru. Iespēju robežās jaunā sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona vieta tika meklēta atkritumu ražošanas smaguma centra tuvumā, lai samazinātu transporta izmaksas un ietekmi uz vidi, ko rada atkritumu transportēšana. Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldības iesniedza savus priekšlikumus, kur nākotnē varētu ierīkot atkritumu noglabāšanas poligonu. Iesniegtās vietas tika atzīmētas Ziemeļvidzemes reģiona kartē.

  Tālāk meklējumi tika veikti pēc metodoloģijas, kas sastāv no četriem posmiem:

  • neapmierinošo teritoriju izslēgšana;
  • potenciālo teritoriju identificēšana;
  • potenciālo teritoriju izvēle;
  • galīgās vietas izvēle, pamatojoties uz Ietekmes uz vidi novērtējumu.

  Pirmās tika izslēgtas vietas, kas atradās dabas lieguma zonās vai ļoti tuvu aizsargājamām teritorijām, piemēram, Gaujas Nacionālais parks. Tika izslēgtas vietas ar celtniecības prasībām neatbilstošiem ģeoloģijas rādītājiem, piemēram, augsts gruntsūdens līmenis, nepietiekams māla slānis u.c. Sīkāka vietu analīze un novērtēšana tika veikta 9 vietām, tās tika izvirzītas uz Ietekmes uz vidi novērtējumu:

  • Slazdi, Kocēnu pagasts, Valmieras rajons;
  • Dūķeri, Kocēnu pagasts. Valmieras rajons;
  • Bāle, Kauguru pagasts, Valmieras rajons;
  • Vārnas, Kocēnu pagasts, Valmieras rajons;
  • Imanta, Kauguru pagasts, Valmieras rajons;
  • Kaijciems, Limbažu pagasts, Limbažu rajons;
  • Smiltene, Smiltenes pagasts, Valkas rajons;
  • Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Cēsu rajons;
  • Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu rajons.

  Izvērtējot piedāvāto vietu atbilstību sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona ierīkošanas prasībām, Ietekmes uz vidi novērtējumam tika izvirzītas 4 vietas: Vārnas – Slazdi Kocēnu pagasts Valmieras rajons (vietas tika apskatītas kā viena teritorija, jo ģeogrāfiski atrodas ļoti tuvu viena otrai), Bāle Kauguru pagasts Valmieras rajons un Daibe Stalbes pagasts Cēsu rajons. Novērtējumu veica Latvijas valsts Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs. Jāatzīmē, ka šis bija pirmais Ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā. Ietekmes uz vidi novērtējums ir detalizēta vietu izpēte, kas novērtē, vai piedāvātās teritorijas nav pretrunā likumdošanā noteiktajām prasībām par atkritumu poligona ierīkošanu. Novērtējums ietver sevī komplicētu pētījumu par augu un dzīvnieku valsts izpēti, ģeoloģiskos kontroles urbumus, iedzīvotāju attieksmi u.c. kritērijus. Šis novērtējums nedod galīgo slēdzienu par tās vai citas vietas izvēli. Galīgo lēmumu pieņem pašvaldība, kuras teritorijā atrodas izraudzītā vieta.

  Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu rajons

  1999. gada 1. septembrī Stalbes pagasta padome nolēma piekrist CSA poligona ierīkošanai Stalbes pagasta teritorijā Daibē. 1999. gada 1. oktobrī SIA “ZAAO” apstiprināja Cēsu rajona Stalbes pagasta Daibi kā jaunā poligona ierīkošanas vietu. No 2004. gada 1. decembra jaunais cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons aizstāja pašreizējās atkritumu izgāztuves Ziemeļvidzemes reģionā.

  Sadarbība ar pašvaldībām

  • Atbalsts normatīvo dokumentu izstrādē (Saistošo noteikumu projektu izstrāde).
  • Atbalsts līgumu kontroles veikšanā (Saistošo noteikumu kontrole).
  • Konsultācijas un semināri pašvaldību darbiniekiem un namu apsaimniekotājiem par pakalpojumu veidiem un labākajiem risinājumiem atkritumu apsaimniekošanā.
  • Tehniskās dienas Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” ar praktiskām demonstrācijām.

  Pazemes konteineru laukumu izveidošana lielāko pilsētu daudzdzīvokļu namu kvartālos.

  SIA “ZAAO” atbalsta pašvaldību izsludinātos konkursus par sakoptākajiem īpašumiem, konkursu uzvarētājiem – privātpersonām, privātmāju nominācijās, pasniedzot Dāvanu kartes SIA “ZAAO” pakalpojumu izmantošanai.

  Lai sadarbība būtu iespējama, konkursu nolikumos pie vērtēšanas kritērijiem jāiekļauj nosacījums, kas paredz pašvaldību saistošo noteikumu ievērošanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, t.i., katrā īpašumā, kurā tiek radīti atkritumi, ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.

  SIA “ZAAO” pārstāvjus iespējams uzrunāt arī par dalību konkursantu izvērtēšanā, rakstot Klientu apkalpošanas daļas vadītājam Mārtiņam Vīgantam vai zvanot uz tālruņa numuru 64281250.

  • Akcijas “Lielā Talka” laikā pašvaldībā savākto atkritumu nogādāšana un pieņemšana poligonā.
  • Sadarbība liela izmēra atkritumu un lapu savākšanas akciju organizēšanā pašvaldībā.
  • Atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, nolietotas elektronikas, tekstila, lauksaimniecības iepakojuma) akciju organizēšana pašvaldībā.

  Atbalsta pasākumi un sadarbība

  SIA "ZAAO" Partneri

  Scroll to Top
  Skip to content