ZAAO logo

Pieņemti būtiski lēmumi par uzņēmuma attīstību

SIA “ZAAO” 2024. gada 10. maija kārtējā dalībnieku sapulcē, kas notika Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, tika apstiprināti nozīmīgi lēmumi, kas ietekmēs uzņēmuma nākotnes darbību – uzņēmuma reorganizācija un 2023. gada peļņas sadale.

Dalībnieki apstiprināja SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) un SIA “AP Kaudzītes” reorganizāciju, kurā ZAAO kļūst par iegūstošo sabiedrību. Šīs apvienošanās mērķis ir optimizēt atkritumu apsaimniekošanas procesus un paplašināt uzņēmuma darbības efektivitāti Vidzemē. Pēc apvienošanās ZAAO kapitāldaļu īpašnieku skaits palielināsies no 8 līdz 11 pašvaldībām, pievienojoties Alūksnes, Gulbenes un Madonas pašvaldībām.

Tāpat tika apstiprināta 2023. gada peļņa 60 957 EUR apmērā, kura tiks atstāta nesadalīta, novirzot iegūtos finanšu līdzekļus uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai un turpmākiem investīciju projektiem.
Sapulcē piedalījās SIA “ZAAO” kapitāldaļu turētāji, un pieņemtie lēmumi atspoguļo dalībnieku vienprātīgu atbalstu uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem.

ZAAO ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Vidzemē, nodrošinot plašu pakalpojumu klāstu atkritumu savākšanai, šķirošanai un pārstrādei, veicinot ilgtspējīgu vides saimniecību reģionā.

Scroll to Top
Skip to content