ZAAO logo

SIA “ZAAO” rīko kustamās mantas izsoli

SIA “ZAAO” rīko kustamās mantas izsoli reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas –pārdošanai par brīvu cenu.

Iekārtas pirkšanas pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 21.marta plkst.10.00:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@zaao.lv(link sends e-mail)(link sends e-mail) ar norādi: “SIA “ZAAO” piederošās kustamās mantas atsavināšanas pieteikums. Neatvērt līdz 2023. gada 21.martam plkst.10.00”
  • parakstītu papīra formātā un iesniegt slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots Pārdevēja adresē: Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00., uz aploksnes norādot: “SIA “ZAAO” piederošās kustamās mantas atsavināšanas pieteikums. Neatvērt līdz 2023. gada 21.martam plkst.10.00”.

Jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar SIA “ZAAO”enerģētiķi Mārtiņu Silavu, elektroniskā pasta adrese: martins.silavs@zaao.lv, tālruņa Nr. 26661281.

Plašāka informācija par iekārtām un izsoles nolikums, pieteikums pieejams sadaļā Izsoles

Scroll to Top
Skip to content