ZAAO logo

SIA "ZAAO" rīko cirsmas izsoli

SIA “ZAAO” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai – izcērtamā koksne (cirsma) 0.58 ha platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Stūri”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42800040053, galvenās cirtes izpildes veids – kailcirte. 

Pieteikumu par dalību izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 16.maija plkst.10.00:

  • sūtot elektroniski pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: iepirkumi@zaao.lv ar norādi ““SIA “ZAAO” piederošās izcērtamās koksnes (cirsmas) izsole”. Neatvērt līdz 2023. gada 16. maija plkst.10:10”
  • iesniegts slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots vai nosūtīts ar pasta starpniecību uz adresi: Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV 4201, uz aploksnes norādot: ““SIA “ZAAO” piederošās izcērtamās koksnes (cirsmas) izsole”. Neatvērt līdz 2023. gada 16. maija plkst.10:10”

Jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar SIA “ZAAO” Atkritumu noglabāšanas daļas vadītāja vietnieku Uģi Lejieti, tālruņa Nr. 29498372, e-pasts: ugis.lejietis@zaao.lv .

Plašāka informācija par izsoli, izsoles nolikums, pieteikums un cirsmas novērtējums pieejams sadaļā Izsoles

Scroll to Top
Skip to content