ZAAO logo

Projekta H2Value partneri iepazīst Vidzemes energopārvaldības pieredzi

Septembra beigās H2Value projekta komanda tikās Vidzemē, Latvijā, kur starp projekta darba sanāksmēm iepazinās arī ar SIA “ZAAO” aktuālajiem projektiem ar mērķi paaugstināt energoefektivitāti, pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem un ieviešot ilgtspējīgus risinājumus.

Laikā no 25. un 26. septembrim H2Value projekta partneris, Vidzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar SIA “ZAAO” uzņēma H2Value projekta komandu Vidzemē. Sākotnēji projekta partneri iepazinās ar Valmieras novada pašvaldības energopārvaldības pieredzi. Valmieras novada pašvaldība ir pievienojusies Eiropas Savienības Pilsētu mēru paktam un šogad izstrādājusi Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu 2030. gadam. Pašvaldība aktīvi darbojas daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku renovācijas procesā, kā arī ielu apgaismojuma nomaiņā pret viedo apgaismojumu. Sabiedriskā transporta sektorā Valmieras ielās kursē vairāki dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi un divi elektrobusi.

26. septembrī projekta komandu uzņēma SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, iepazīstinot ar atkritumu apsaimniekošanas darbību kopš 1998. gada. Uzņēmums domā par ilgtspējīgiem risinājumiem ne tikai atkritumu apsaimniekošanā, bet arī atjaunojamās enerģijas izmantošanā. Tā, piemēram, ir izveidota saules elektrostacija – paneļu parks. Tas gadu gaitā saražo aptuveni 10% no poligona patēriņam nepieciešamās elektroenerģijas, vasaras mēnešos pat – līdz 22%. Šobrīd uzņēmuma rīcībā ir divas atkritumu savākšanas mašīnas, kas tiek darbinātas ar saspiestu dabasgāzi (CNG), samazinot vides piesārņojumu.

H2Value projektā fokuss ir uz ūdeņraža izmantošanu transporta sektorā, kas tiek uzskatīts par perspektīvu zaļās enerģijas virzienu. Iepazīstot katru H2Value projektā iesaistīto uzņēmumu, organizāciju, tā darbības specifiku un vajadzības, tiek saredzēta aizvien lielāka ūdeņraža loma ilgtspējībā.

Vairāk par projektu uzzini projekta mājas lapā: https://www.h2value.eu/

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā.

Scroll to Top
Skip to content