ZAAO logo

Atbalsts transportā izmantojamās “zaļā” ūdeņraža enerģijas vērtību ķēdes reģionālai attīstībai Igaunijā un Latvijā (H2Value)

Projekta apraksts

Eiropā un visā pasaulē tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība tīrajam ūdeņradim (“atjaunīgais ūdeņradis” jeb “zaļais ūdeņradis”), kas tiek iegūts ūdens elektrolīzē, izmantojot elektroenerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem, un tā ražošanas laikā nerodas siltumnīcefekta gāzes. Zaļo ūdeņradi var izmantot vairākās nozarēs, tostarp rūpniecības, transporta, enerģētikas un būvniecības nozarēs, padarot to par ideālu enerģijas nesēju, lai dekarbonizētu lielas energoietilpīgākās nozares. Eiropas Savienības atveseļošanas plānā ir uzsvērts ūdeņradis kā viena no nozīmīgākajām jomām, lai atbalstītu pāreju uz tīru enerģiju. SIA “ZAAO” kopā ar astoņiem partneriem no Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes 2022.gada beigās uzsākuši realizēt ES Starpreģionu inovāciju investīciju instrumenta (I3) projektu “Atbalsts transportā izmantojamās “zaļā” ūdeņraža enerģijas vērtību ķēdes reģionālai attīstībai Igaunijā un Latvijā” (H2Value).

Projekta mērķis

Projekta H2Value mērķis ir izveidot pirmo starpreģionu zaļā ūdeņraža vērtību ķēdi Dienvidigaunijā (Tartu reģionā) un Ziemeļlatvijā (Vidzemes reģionā), tādējādi sekmējot Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanu un pāreju uz zaļo ekonomiku.

Projekta partneri

  • Tartu pašvaldība (Igaunija)
  • Baltijas Inovāciju Aģentūra (Igaunija)
  • Uzņēmums ESTIKO Elekter OU (Igaunija)
  • Igaunijas ūdeņraža tehnoloģiju asociācija (Igaunija)
  • Latvijas ūdeņraža asociācija (Latvija)
  • Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
  • SIA “ZAAO” (Latvija)
  • Jaunās enerģijas koalīcija (Nīderlande)
  • Uzņēmums AS “Alexela” (Igaunija)

Projektu līdzfinansē

Šis projekts ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu saskaņā ar granta līgumu Nr. 101083881. Projektu līdzfinansē ES Starpreģionu inovāciju investīciju instruments (I3). 

Projekta budžets un ieviešanas laiks

Projekta kopējais budžets: 4 284 280,00 EUR 
SIA “ZAAO” budžets – 402 427,00 EUR

Projekta ieviešanas laiks: 02.11.2022. – 01.11.2025

Projekta kontaktpersona

Publikācijas

ZAAO piedalās diskusijā par ūdeņraža potenciālu Latvijā un Vidzemē

ZAAO piedalās diskusijā par ūdeņraža potenciālu Latvijā un Vidzemē Jaunumi | ZAAO Energoefektivitātes nedēļas ietvaros jūnijā Valmierā notika diskusija “Ūdeņradis – tā iespējas lokālā līmenī”, ...

Vidzemē un Dienvidigaunijā pārbaudīs zaļā ūdeņraža potenciālu transporta nozarē

Vidzemē un Dienvidigaunijā pārbaudīs zaļā ūdeņraža potenciālu transporta nozarē Jaunumi | ZAAO Turpmākos trīs gadus Latvijas Ūdeņraža Asociācija, SIA “ZAAO”, Vidzemes plānošanas reģions, kā arī ...
Scroll to Top
Skip to content