ZAAO logo

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas "Daibe" izveide

Projekta apraksts, mērķis

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas Daibe izveide” mērķis ir nodrošināt direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem un LR MK 27.12.2011.noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasību izpildi attiecībā uz bioloģiski noārdāmo atkritumu noglabāšanas daudzuma samazināšanu.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus (turpmāk tekstā – BNA), kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem, tādējādi, veicinot atkritumu atkārtotu izmantošanu un paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti.

BNA pārstrādei ir paredzēts izmantot divpakāpju bioloģiskās fermentācijas process, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. Plānotā BNA pārstrādes iekārtu kompleksa jauda 20 854 t/gadā. Līdz ar jaunās rūpnīcas izveidi plānots nodrošināt 15 jaunas darba vietas. Pārstrādes procesa rezultātā:

  • tiek atgūta enerģija;
  • tiek būtiski samazinātas BNA apsaimniekošanas radītās SEG un smaku emisijas;
  • tiek nodrošināta BNA higienizācija;
  • salīdzinoši īss BNA pārstrādes laiks;
  • tiek nodrošināta pārstrādes procesa kontroles un vadības automatizācija;
  • tiek samazināts noglabājamā BNA apjoms (masa).

Projekta galvenās aktivitātes

  1.  Traktortehnikas iegāde (traktors ar aprīkojumu – piekabe, rotējošā birste, konteineru vedamā piekabe, komposta sijātājs-frakcionētājs);
  2. Jaunas atkritumu pārstrādes rūpnīcas, ēku, inženierkomunikāciju izbūve un pārstrādes iekārtu piegāde un uzstādīšana;
  3. Projekta būvuzraudzība.

Projekta finansējums

Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu. ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.

Projekta kopējie izdevumi 11 687 744.67 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi: 6 713 413.18 EUR.

Kohēzijas fonda finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.

Kopējie neattiecināmie izdevumi ir 4 974 331.49 EUR.

BNA projekta logo rinda

Publikācijas

Noslēdzies darbs pie bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības

Noslēdzies darbs pie bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības Jaunumi | ZAAO No 2022. gada marta SIA “ZAAO” teritorijā norisinājās būvniecības darbi projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu ...

ZAAO atklāj nozīmīgus infrastruktūras objektus

ZAAO atklāj nozīmīgus infrastruktūras objektus Jaunumi | ZAAO 8. decembrī aprites ekonomikas centrā “Daibe” atklāti vairāki nozīmīgi infrastruktūras objekti – 4. atkritumu krātuve, infiltrāta attīrīšanas ...

ZAAO investē bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas tehniskajā nodrošinājumā

ZAAO investē bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas tehniskajā nodrošinājumā Jaunumi | ZAAO 2023. gada nogalē paredzēts pabeigt būvdarbus pie viena no nozīmīgākajiem un lielākajiem projektiem SIA ...

Bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcā uzsākta iekārtu uzstādīšana

Bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcā uzsākta iekārtu uzstādīšana Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā “Daibe” turpinās projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” ...

Turpinās darbs pie bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības

Turpinās darbs pie bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā “Daibe” turpinās projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ...

SEB banka par 4 miljoniem eiro finansē bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidi.

SEB banka par 4 miljoniem eiro finansē bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidi. Jaunumi | ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO ir saņēmis SEB bankas finansējumu ...

Uzsākti būvdarbi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidei

Uzsākti būvdarbi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidei Jaunumi | ZAAO 2022.gada martā uzsākti būvdarbi projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”. Kā ...

ZAAO uzsāk bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidi

ZAAO uzsāk bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidi Jaunumi | ZAAO 3.novembrī SIA “ZAAO” (ZAAO), pilnsabiedrība “SIA “MRK Serviss” un SIA “AIMASA” ir noslēgušas līgumu, ...

ZAAO realizēs projektu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai

ZAAO realizēs projektu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” (ZAAO) ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas ...
Scroll to Top
Skip to content