ZAAO logo

CSA poligona „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācija

Projekta mērķis

SIA “ZAAO” ieviesa jaunus tehnoloģiskos risinājumus, lai nodrošinātu nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanu, energoefektīvu to sagatavošanu noglabāšanai un dalīti vāktu šķiroto atkritumu reģenerāciju, lai palielinātu otrreizēji izmantojamo resursu atgūšanas apjomus un samazinātu energoresursu patēriņu uz vienu produkcijas izlaides vienību.

Aktivitātes

Projekta ietvaros iegādātas 2 tehnoloģiskās iekārtas un modernizētas otrreizējo izejvielu manuālās šķirošanas līnijas darba stacijas. Iegādātās iekārtas – šķiroto atkritumu ķīpu prese un atkritumu iepakojuma maisu uzplēsējs, ir integrētas uzņēmuma atkritumu reģenerācijas tehnoloģiskā procesā, uzlabojot atkritumu reģenerācijas procesa efektivitāti un samazinot energoresursu patēriņu. Atkritumu iepakojumu maisu uzplēsējs nodrošina primāro energoresursu patēriņa ietaupījumu līdz pat 90%, salīdzinot ar pašreizējo energoresursu patēriņu dotajā atkritumu reģenerācijas etapā. Izveidojot 4 jaunas manuālās šķirošanas darba stacijas, palielināts atgūto otrreizējo izejvielu sortiments un apjoms ne mazāk kā 650 tonnas gadā.

Rezultāts

Īstenojot projektu, tika ieviesta jauna tehnoloģija, kam ir samazināta ietekme uz vidi un kas nodrošina ražošanas procesa būtisku maiņu.

Projekta finansētājs

Projekta kontaktpersona

SIA “ZAAO” projektu vadītājs Mārtiņš Niklass, 29146130

Līgums par projekta īstenošanu starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un SIA “ZAAO” noslēgts 2015.gada 17.jūnijā

Īstenošanas periods – projekta īstenošana uzsākta 2015.gada 26.maijā un pabeigta 2016.gada 25.martā

Finansējums – projekta kopējās izmaksas ir  483 129 EUR

Scroll to Top
Skip to content