ZAAO logo

Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai

Projekta apraksts

Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai: jauna oglekļa uztveršanas tehnoloģija cieto sadzīves atkritumu termoķīmiskajai pārstrādei (oglekļa uztveršana un uzglabāšana no atkritumiem – CCSW) Nr.1.1.1.1/19/A/013.

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi par oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģijām cieto sadzīves atkritumu pārstrādei pieejā, kas integrē oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu koncepcijā “enerģija no atkritumiem”. Līdz ar to, projekta nolūks ir attīstīt sadzīves atkritumu pārstrādes rezultātā veidotā oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu (t.s. CCSW- Carbon Capture and Storage from Waste).

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Pieejamo oglekļa dioksīda uztveršanas metožu analīze, izmantojot literatūras analīzi un laboratorijas testus, kuras rezultātā, tiks izvēlēts pareizākais oglekļa dioksīda uztveršanas risinājums.
 2. No atkritumiem atgūtā kurināmā (RDF*) gazifikācijas produktu izpēte saistībā ar CCSW*, tostarp raksturojot procesā radušos sintēzes gāzu (t.s. singāzes) kvalitātes ietekmi uz oglekļa dioksīda uztveršanu, kā arī pētīt iespēju no atkritumiem iegūtās bioogles izmantošanai par sorbentiem oglekļa dioksīda uztveršanas ciklā.
 3. Oglekļa dioksīda uztveršanas bloka plānošana, izveide, izmantojot sagatavotu gāzu maisījumu.
 4. Projekta rezultātu izplatīšana (oriģināli zinātniskie raksti, informācija masu saziņas līdzekļos un internetā, tehnoloģiju tiesību pieteikums, ziņojumi zinātniskajās konferencēs).

Projekta partneri

Latvijas Universitātes projekta komanda:

 • Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, profesors;
 • PhD Vaira Obuka, pētnieka p.i., projektu vadītāja;
 • Dr. geogr. Jānis Krūmiņš, vadošais pētnieks;
 • Dr. chem. Linda Ansone-Bērtiņa, pētniece;
 • Lauris Arbidāns, zinātniskais asistents.

Projekta LĪZfinansētājs

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Valsts budžeta līdzfinansējumu. 

Projekta budžets un ieviešanas laiks

Projekta kopējais budžets 195 252,62 EUR , t.sk.

 • 57,80% ERAF līdzfinansējums 112 856,01 EUR (simtu divpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši eiro, 01 cents);
 • 34,70% Valsts budžeta līdzfinansējums 67 752,66 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi eiro, 66 centi);
 • 7,5% SIA “ZAAO” līdzfinansējums, kas tiks nodrošināts no partnera rīcībā esošajiem līdzekļiem 14 643,95 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit trīs eiro, 95 centi).

Projekta ieviešanas laiks: 2020.-2023.gads (SIA “ZAAO” kā projekta partneris no 2022.gada.)

Projekta kontaktpersona

Mārtiņš Niklass, SIA “ZAAO” Attīstības daļas vadītājs
Tel. +371 29146130, martins.niklass@zaao.lv

Papildu informācija

Publikācijas

Izstrādā aprites ekonomikas centra operacionālo darbības modeli

Izstrādā aprites ekonomikas centra operacionālo darbības modeli Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) sadarbībā ar SIA “Konsorts” ir veiksmīgi noslēguši darbu pie Vidzemes ...

Ielaid pavasari savā sētā: Sāc sezonu ar pagalma sakopšanu!

Ielaid pavasari savā sētā: Sāc sezonu ar pagalma sakopšanu! Jaunumi | ZAAO Līdz ar pavasara iestāšanos un dabas atmošanos, SIA “ZAAO” aicina reģiona iedzīvotājus un ...

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Cēsu novadā

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Cēsu novadā Jaunumi | ZAAO Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu, Cēsu novada ...
Scroll to Top
Skip to content