ZAAO logo

“Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP)

Projekta apraksts

Aprites ekonomika ir viens no stūrakmeņiem atkritumu rašanās novēršanā. Lai mazinātu atkritumu rašanos, nodrošinātu to efektīvāku apsaimniekošanu un apglabājamo atkritumu apjomu, SIA “ZAAO” kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vēl 20 sadarbības partneriem kopš 2022. gada īsteno Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gadam integrēto projektu „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”, (Nr. LIFE20 IPE/LV/000014, LIFE Waste To Resources IP).

Projekta mērķis

Mērķis: Projekta kopējais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus.

Projekta aktivitātes

Projektā SIA “ZAAO” iesaistās piecu aktivitāšu īstenošanā, lai veicinātu atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, atkritumu pārstrādi, materiālu maksimāli ilgu patēriņu, sekmējot atkal izmantošanu, remontu, kā arī, lai attīstītu vides izglītības piedāvājumu dažāda vecuma interešu grupām:

 1. Modernizēta šķiroto atkritumu nodošanas laukuma izveide Valmierā.
 2. Inovatīvas izsaiņošanas tehnoloģiju vienības uzstādīšana pārtikas un ēdināšanas atkritumu priekšapstrādei, kam beidzies derīguma termiņš Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”.
 3. Vides izglītības piedāvājumu attīstīšana, veidojot Reģionālās aprites ekonomikas izglītības un kompetences centru.
 4. Aprites ekonomikas centra izveide Dzelzceļa ielā, Valmierā.
 5. Sadarbību sekmēšana starp rūpniecisko blakus produktu radītājiem un potenciālajiem pārstrādātājiem, apzinot šķēršļus šī brīža sadarbībai un veidojot sadarbības platformu.
Uzzināt par visām projekta aktivitātēm iespējams projekta tīmekļa vietnē www.wastetoresources.varam.gov.lv

Projekta finansētājs

Eiropas Savienības vides un klimata programma LIFE, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Projekta budžets un ieviešanas laiks

Projekta kopējais budžets: 15 245 351,00 EUR
SIA “ZAAO” budžets: 1 060 3123,00 EUR

Ieviešanas laiks: 01.11.2021. – 31.12.2028.

Projekta partneri

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Vadošais partneris)
 • SIA “ZAAO”
 • Valsts vides dienests
 • Būvniecības kontroles valsts birojs
 • Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
 • Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
 • Latvijas Būvuzņēmēju partnerība
 • Biedrība “CleanTech Latvia”
 • Biedrība “Zero Waste Latvia”
 • Biedrība “Zaļā brīvība”
 • Biedrība “Baltijas Krasti”
 • Nodibinājums “Vides izglītības fonds”
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Cēsu novada pašvaldība
 • SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
 • SIA “Clean R”
 • SIA “Ecobaltia Vide”
 • AS “Latvijas Zaļais punkts”
 • SIA “Zaļā josta”
 • SIA “Hyrogas”
 • SIA “Druplat”
 • SIA “Econova Latvia”

Projekta kontaktpersona

Gunita Brūvere, SIA “ZAAO” projektu vadītāja
Tel. +371 29963228, gunita.bruvere@zaao.lv

Publikācijas

Sākas pieteikšanās dalībai “SINERGIA: industriālās simbiozes inovāciju akceleratorā”

Sākas pieteikšanās dalībai “SINERGIA: industriālās simbiozes inovāciju akceleratorā” Jaunumi | ZAAO Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs izsludina dalībnieku uzņemšanu “SINERGIA: industriālās simbiozes ...

Izstrādā aprites ekonomikas centra operacionālo darbības modeli

Izstrādā aprites ekonomikas centra operacionālo darbības modeli Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) sadarbībā ar SIA “Konsorts” ir veiksmīgi noslēguši darbu pie Vidzemes ...

Konferencē Cēsīs apspriedīs atkritumu aprites potenciālu un izaicinājumus

Konferencē Cēsīs apspriedīs atkritumu aprites potenciālu un izaicinājumus Jaunumi | ZAAO Atkritumi var būt uzņēmuma ekonomiskais potenciāls, nevis apgrūtinājums. Šo atziņu LIFE integrētā projekta ‘’No ...

Īstenos akcelerācijas programmu “Atkritumi par resursiem”

Īstenos akcelerācijas programmu “Atkritumi par resursiem” Jaunumi | ZAAO 2024. gada 6. martā “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” norisināsies akcelerācijas programmas “Atkritumi par resursiem” ...

ZAAO ar partneriem diskutē par sociālās uzņēmējdarbības lomu aprites ekonomikā

ZAAO ar partneriem diskutē par sociālās uzņēmējdarbības lomu aprites ekonomikā Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” kopā ar LIFE Waste To Resources IP projekta partneriem viesojās ...

Atklāta digitālā platforma aprites ekonomikas veicināšanai

Atklāta digitālā platforma aprites ekonomikas veicināšanai Jaunumi | ZAAO Lai veicinātu aprites ekonomiku, 1. novembrī biedrība “Zero Waste Latvija” kopā ar partneriem – SIA “ZAAO”, ...

ZAAO paplašinās vides izglītības iespējas pieaugušajiem

ZAAO paplašinās vides izglītības iespējas pieaugušajiem Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” veidos reģionālo aprites ekonomikas izglītības un kompetences centru “Daibe”, kurā sniegs zināšanas vides, aprites ...

Veikta iedzīvotāju paradumu izpēte lietotu preču izmantošanā Vidzemē

Veikta iedzīvotāju paradumu izpēte lietotu preču izmantošanā Vidzemē Jaunumi | ZAAO 2022. gada nogalē uzsāktajā iedzīvotāju paradumu izpētē par lietotām precēm secināts, ka Vidzemes pašvaldību ...

ZAAO iepazīst labās prakses piemērus aprites ekonomikas ieviešanā

ZAAO iepazīst Somijas labās prakses piemērus aprites ekonomikas ieviešanā Jaunumi | ZAAO Pieredzes vizītē Somijā SIA “ZAAO” novērtē digitalizāciju atkritumu šķirošanas infrastruktūrā, kopējo sabiedrības atbildību ...

Uzsākts darbs pie patērētāju paradumu izpētes

Uzsākts darbs pie patērētāju paradumu izpētes Jaunumi | ZAAO Vidzemes novadu iedzīvotāji aicināti būt atsaucīgi un iesaistīties patērētāju paradumu aptaujā, kas tiks veikta līdz 2023.gada ...

Prezentēts ZAAO Pilot EKO laukuma koncepts

Prezentēts ZAAO Pilot EKO laukuma koncepts Jaunumi | ZAAO SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā- ZAAO) kopā ar sadarbības partneriem turpina darbu pie LIFE projekta aktivitāšu īstenošanas, ...
Scroll to Top
Skip to content