ZAAO logo

Aktuālie

Koncepcija “enerģija no atkritumiem”

Projekti Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai Projekta apraksts Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai: jauna oglekļa uztveršanas tehnoloģija cieto sadzīves atkritumu termoķīmiskajai pārstrādei (oglekļa uztveršana un uzglabāšana no atkritumiem – CCSW) Nr.1.1.1.1/19/A/013. Projekta mērķis Projekta galvenais mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi par oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģijām …

Koncepcija “enerģija no atkritumiem” Lasīt vairāk »

H2Value

Projekti Atbalsts transportā izmantojamās “zaļā” ūdeņraža enerģijas vērtību ķēdes reģionālai attīstībai Igaunijā un Latvijā (H2Value) Projekta apraksts Eiropā un visā pasaulē tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība tīrajam ūdeņradim (“atjaunīgais ūdeņradis” jeb “zaļais ūdeņradis”), kas tiek iegūts ūdens elektrolīzē, izmantojot elektroenerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem, un tā ražošanas laikā nerodas siltumnīcefekta gāzes. Zaļo ūdeņradi var izmantot vairākās …

H2Value Lasīt vairāk »

Pilotprojekts – BIO atkritumu apsaimniekošana Cēsis

Projekti BIO atkritumu apsaimniekošana Cēsīs BIO atkritumu šķirošanas pilotprojekts Cēsīs Kopš 2022. gada oktobra SIA “ZAAO” uzsāk bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanas pilotprojektu daļā Cēsu pilsētas teritorijas, lai sagatavotos pakalpojuma ieviešanai visā darbības reģionā ar 2024. gada 1. janvāri.  Pilotprojekta mērķis Pilotprojekta laikā SIA “ZAAO” vērtēs, kā efektīvāk piedāvāt šo pakalpojumu klientiem, vai tiem ir …

Pilotprojekts – BIO atkritumu apsaimniekošana Cēsis Lasīt vairāk »

LIFE

Projekti “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) Projekta apraksts Aprites ekonomika ir viens no stūrakmeņiem atkritumu rašanās novēršanā. Lai mazinātu atkritumu rašanos, nodrošinātu to efektīvāku apsaimniekošanu un apglabājamo atkritumu apjomu, SIA “ZAAO” kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju …

LIFE Lasīt vairāk »

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide

Projekti Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide Projekta apraksts, mērķis  Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas Daibe izveide” mērķis ir nodrošināt direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem un LR MK 27.12.2011.noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasību izpildi attiecībā uz bioloģiski noārdāmo atkritumu noglabāšanas daudzuma samazināšanu. Bioloģiski …

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide Lasīt vairāk »

Scroll to Top
Skip to content