ZAAO logo

Publiskie pasākumi

Publisko pasākumu apkalpošana

Atkritumu apsaimniekošana publisko pasākumu laikā ir būtisks tīrības uzturēšanas un vides ilgtspējas aspekts. Lai atvieglotu šo pasākuma organizatoru pienākumu, ZAAO piedāvā konsultācijas un informatīvos materiālus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, uzstāda un apkalpo konteinerus pasākuma laikā.

Lai pieteiktu atkritumu apsaimniekošanu publiskā pasākumā, aizpildiet pieteikuma formu

07 Publiskie pasākumi

Maximum file size: 3MB

Pievienojiet papildu informāciju, piemēram pasākuma norises vietas shēmu

Pasākuma datumi

Konteineri nepieciešami

Atkritumu veidi

Sadzive 240
Sadzive 1100
Stikls 240
Iepakojums 240
Bio 240
Maisi 240

Kontaktinformācija

Pakalpojuma pieteicējs
Vai ir līgums ar ZAAO

Juridsika persona

Fiziska persona

Padomi atkritumu apsaimniekošanai publiskos pasākumos

  • Plānošana pirms pasākuma: Organizatori novērtē paredzamo pasākuma apmeklējumu un formu, lai aplēstu radīto atkritumu daudzumu un veidu. Pēc tam viņi izstrādā atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas ietver noteikumus par pārstrādi, kompostēšanu un pareizu apglabāšanu.

  • Atkritumu šķirošana: Visā pasākuma norises vietā ir izveidotas atkritumu šķirošanas stacijas, kas ir skaidri marķētas dažādiem atkritumu veidiem, piemēram, pārstrādājamiem, kompostējamiem un vispārējiem atkritumiem. Klātesošie tiek aicināti attiecīgi šķirot savus atkritumus.

  • Izglītojoši pasākumi: Pasākumu organizatori kopā ar ZAAO var rīkot izglītojošas kampaņas, lai palielinātu dalībnieku izpratni par atkritumu samazināšanas, otrreizējās pārstrādes un pareizas iznīcināšanas praksi. Tas var ietvert izkārtnes, paziņojumus un interaktīvas aktivitātes.

  • Prasības pārdevējiem: pārdevējiem un pārtikas stendiem parasti ir jāizmanto videi draudzīgs iepakojums un piederumi, lai samazinātu atkritumu rašanos. Viņiem var arī dot norādījumus pareizi apsaimniekot savus atkritumus, šķirojot pārstrādājamos un kompostējamos materiālus.

  • Brīvprātīgo iesaistīšanās: brīvprātīgie var palīdzēt, lai uzraudzītu atkritumu stacijas, palīdzētu dalībniekiem pareizi atbrīvoties no atkritumiem un nodrošinātu pareizu atkritumu šķirošanu. Tie var arī veicināt izglītojošus pasākumus un sniegt informāciju par atkritumu apsaimniekošanas praksi.

  • Tīrīšana pēc pasākuma: pēc pasākuma tiek veikta rūpīga tīrīšana, lai savāktu visus atlikušos atkritumus un nodrošinātu, ka norises vieta tiek atstāta tīrā un videi draudzīgā stāvoklī. Tas var ietvert atkritumu šķirošanu un pareizu iznīcināšanu, kā arī otrreizēju pārstrādi vai kompostēšanu, cik vien iespējams.

Scroll to Top
Skip to content