ZAAO logo

Šķirot BIO? Loģiski!

2024. gada sākumā Latvijā tiks ieviesta bioloģisko atkritumu (turpmāk – BA) dalītās vākšanas sistēma. Vairākās teritorijās šķirošana būs obligāta, blakus jau esošajiem konteineriem pievienosies brūnais – bioloģisko atkritumu konteiners.

Zinot, ka jebkuras pārmaiņas sevī ietver neziņu, šaubas un daudz neskaidrību, vēlamies kliedēt daļu no tām, cenšoties rast atbildes uz jautājumiem, kas visbiežāk izskan no klientu puses.

Kāpēc ir nepieciešama BA šķirošana?
Šobrīd līdz pat 40% no sadzīves atkritumiem veido tieši BA, par kuriem, tos nešķirojot, iedzīvotāji maksā pilnu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas izvirzīto mērķi, dalībvalstis, tai skaitā Latvija, 2035. gadā poligonos varēs apglabāt ne vairāk kā 10% no visiem atkritumiem. Bioloģiski noārdāmo atkritumu neatbilstoša apsaimniekošana rada būtiskas siltumnīcas efekta gāzu emisijas un palielina apglabājamo atkritumu apjomu. Dalīti vācot un atsevišķi pārstrādājot BA, tiek nodrošināta biogēnā oglekļa aprites cikls, samazinot mākslīgā mēslošanas līdzekļu izmantošanu.

Vai pakalpojums būs obligāts visiem?
SIA “ZAAO” darbības teritorijā pakalpojums būs obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Šīs teritorijas ir:

 • Balvu novads – Balvi, Viļaka.
 • Cēsu novads – Cēsis, Liepa, Priekuļi, Dukuri, Augšlīgatne, Līgatne, Līvi, Agra, Meijermuiža.
 • Limbažu novads – Limbaži, Salacgrīva, Aloja.
 • Saulkrastu novads – Saulkrasti, Zvejniekciems.
 • Siguldas novads – Krimuldas un Lēdurgas pagasts.
 • Smiltenes novads – Smiltene, Rauna, Ape, Grotūzis, Kalnamuiža, Saltupi, Silva, Vidzeme.
 • Valmieras novads – Valmiera, Rūjiena, Valmiermuiža, Seda, Mazsalaca, Strenči, Kaugurmuiža, Kocēni, Brandeļi, Skaņkalne, Naukšēni.
 • Valkas novads – Valka.

Privātmāju īpašniekiem būs iespēja izvēlēties izmantot bioloģisko atkritumu konteineru vai pašiem īstenot BA kompostēšanu sava īpašuma teritorijā.
Uzņēmumiem BA dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais BA apjoms ir lielāks par 80 litriem nedēļā.

Vai, šķirojot BA atkritumus, iespējams samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu?
2024. gadā BA izvešanas tarifs būs par 40% zemāks nekā sadzīves atkritumu izvešanas maksa. Kā jau minējām, šobrīd līdz pat 40% no sadzīves atkritumiem veido tieši BA. Pareizi nodalot tos no sadzīves atkritumiem, izmaksas par atkritumu izvešanu samazinās.

Kas jādara, lai 2024. gada sākumā saņemtu BA pakalpojumu – konteineru?
Pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās dzīvojošajiem janvāra laikā jāsagaida informatīvs paziņojums no ZAAO, kurā detalizēti tiks izskaidroti soļi pakalpojuma saņemšanai.
Konteineri pakāpeniski tiks piegādāti februārī, kad arī būs iespēja uzsākt BA šķirošanu.

Kā rīkoties, ja saņemu paziņojumu, bet dzīvoju privātmājā un izvēlos veidot savu kompostu īpašumā?
Par savu lēmumu jāinformē ZAAO, kas atbilstoši jaunajiem pašvaldību saistošajiem noteikumiem veidos un uzturēs mājkompostētāju reģistru.

Kā rīkoties, ja nedzīvoju pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā teritorijā, bet vēlos šķirot BA atkritumus?
BA šķirot drīkst jebkurš. Ja ZAAO konkrētajā teritorijā nenodrošina to savākšanu, atkritumus var nogādāt uz jebkuru no ZAAO EKO laukumiem visā darbības reģionā. Privātmāju īpašnieki var veidot kompostu.

Ko drīkst mest BA konteinerā?

 • Pārtikas atkritumus – cietos piena produktus, gaļas, zivju un citu dzīvnieku izcelsmes produktus (asakas, olu čaumalas), miltu izstrādājumus, augļus, dārzeņus, kafijas un tējas biezumus.
 • Dārza atkritumus – lapas, ziedus, nezāles, pļautu zāli, zarus un saknes līdz 2 cm diametrā.

Ko nedrīkst ievietot BA konteinerā?

 • Bīstamos atkritumus, piemēram, baterijas, akumulatorus, krāsas, šķīdinātājus, pesticīdus, augu aizsardzības līdzekļus, medikamentus.
 • Būvgružus, piemēram, ķieģeļus, cementa blokus, stiklu, metālu, celtniecības putas.
 • Sadzīves atkritumus, piemēram, papīru, kartonu, plastmasu, metālu, stiklu.
 • Mājdzīvnieku izkārnījumus un pakaišus.
 • Akmeņus, smiltis un pelnus.
 • Autiņbiksītes, higiēnas piederumus.
 • Šķidrumus – eļļas, marinādes, mērces, kompotus, pienu, kefīru.

Kas notiks, ja BA konteinerā ievietošu sadzīves atkritumus?
Ja iztukšošanas brīdī konstatēs, ka BA konteinerā ir dažādi piejaukumi, to izvešana notiks pēc sadzīves atkritumu izvešanas maksas. Klientu interesēs ir šķirot pareizi.

Vai BA atkritumus jānošķiro speciālos maisiņos, vai drīkst izmantot parastos plastmasas?
Brūnajā BA konteinerā drīkst izmest tikai biokompostējamos vai papīra maisiņus. Ja atkritumu savākšanai tiek izmantots plastmasas jeb polietilēna maisiņš, BA no tā jāizber konteinerā.

Kā zināt, ka attiecīgais biopolimēru maisiņš ir kompostējams?
Biokompostējamajam maisiņam uz iepakojuma marķējuma vai datu lapā ir jābūt atsaucei uz EN 13432 standartu.

BA šķirošana no nākamā gada ir obligāta ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Pacentīsimies to kopā ieviest kā ērtu veidu samazināt savu ietekmi uz vidi, samazinot arī savus maksājumus.

Scroll to Top
Skip to content