ZAAO logo

SPRK klātienē pārliecinās par ZAAO veiktajām investīcijām

23. augustā SIA “ZAAO” apmeklēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji. Vizītes mērķis – pārliecināties par SIA “ZAAO” veiktajām investīcijām kvalitatīvas atkritumu apglabāšanas nodrošināšanā, kas iesniegts kā galvenais pamatojums sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņām.

SIA “ZAAO” 2023. gada 7. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai iesniedza izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā (turpmāk tekstā – tarifs), kas paredz izmaiņas no 2024. gada 1. janvāra. Kā galvenais iesnieguma pamatojums ir kopējais poligona uzturēšanas izmaksu pieaugums, kā arī poligonā “Daibe” veiktās investīcijas, kas veiktas, lai arī turpmāk nodrošinātu kvalitatīvu, vides prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu un valsts noteikto mērķu īstenošanu atkritumu nozarē.

No 2021. līdz 2023. gadam SIA “ZAAO” poligonā “Daibe” tiek īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk kā 16 milj/EUR apmērā. Ir izbūvēts pārstrādei paredzēto materiālu uzglabāšanas laukums, poligona tehnikas novietošanas laukums. Tāpat ir izbūvētas un uzstādītas atkritumu notekūdeņu – infiltrāta – attīrīšanas iekārtas, kas ir būtiski atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas īstenošanai. Šobrīd notiek darbs pie 4. atkritumu krātuves izbūves, kā arī nozīmīgākā un lielākā būvprojekta SIA “ZAAO” vēsturē – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvniecības, kas noslēgsies šā gada rudenī. Lai veicinātu atkritumu pārstrādi, 2023. gadā plānots pabeigt darbu arī pie ražošanas ēkas, kas tiek īstenots sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.

Lai pārliecinātos par SIA “ZAAO” iesniegtā tarifa projekta pamatotību, vai atkritumu apsaimniekošanas process ir organizēts efektīvi un izvēlēti saimnieciski izdevīgākie risinājumi, 2023. gada 23. augustā poligonā “Daibe” viesojās SPRK pārstāves no Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļas. Vizītes ietvaros tika pārrunāts par kopējo SIA “ZAAO” darbību, procesu, kas tiek veikts nešķiroto sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai, veiktajām investīcijām, pamatojot to nepieciešamību, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, poligona “Daibe” darbību. Tāpat visi poligona objekti tika apmeklēti arī klātienē.

Plānots, ka SPRK lēmumu par iesniegto tarifa projektu pieņems likumā noteiktajos termiņos. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “ZAAO”, Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, e-pasta adrese: zaao@zaao.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

SIA “ZAAO” vērš uzmanību, ka, ja tarifa izmaiņas tiks apspirinātas, no 2024. gada 1. janvāra pieaugs arī maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko veido gan sadzīves atkritumu savākšanas izmaksas, gan dabas resursu nodoklis un apglabāšanas tarifs. Par konkrētajām maksas izmaiņām klienti tiks informēti 2023. gada decembrī, līdz tam izmaiņas maksā netiek plānotas.

Scroll to Top
Skip to content