ZAAO logo

Dārza Pērles Smiltenes novadā

Sakopta un skaista vide ir arī ilgtspējīgas vides viens no attīstības virzītājiem. Novērtējot SIA “ZAAO” darbības reģiona pašvaldību iedzīvotāju – mūsu klientu – ieguldījumu savu piemājas dārzu, balkonu un uzņēmumu teritoriju sakopšanā, SIA “ZAAO” ik gadu atbalsta pašvaldību organizētos konkursus ar mērķi iedvesmot apkārtējās vides sakopšanai.

Smiltenes svētki, ZAAOŠ.g. 15. jūlijā sveicām Smiltenes novada pašvaldības “Dārzu pērles Smiltenes novadā 2023” laureātus, pasniedzot gan Atzinības rakstus, gan arī 50 EUR dāvanu karti SIA “ZAAO” pakalpojumiem. Ņemot vērā konkursa komisijas rekomendācijas, SIA “ZAAO” dāvanu saņēma pieci laureāti:

  • Lubgānu ģimeni no Raunas pagasta.
  • Zvēriņu ģimeni no Drustu pagasta.
  • Kalekauru ģimeni no Apes.
  • Niedru ģimenei no Smiltenes.
  • Žagaru ģimeni no Trapenes pagasta.

Lai izmantotu piešķirto dāvanu, ar SIA “ZAAO” atsevišķi nav jāsazinās, informācija par balvu tiek ievadīta klientu sistēmā un automātiski tiks piemērota ikmēneša rēķinu apmaksai.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un ikvienam, kas ikdienā veido sakoptu vidi savā sētā! Tas ir stabils pamats arī tīrai, sakoptai un ilgtspējīgai Latvijai!

 

Scroll to Top
Skip to content