ZAAO logo

Uzsākta līgumu slēgšana Balvu novadā

Balvu novada iedzīvotāji, kuri līdz šim atradās atkritumu apsaimniekošanas A zonā, no 2023. gada 27. marta ir aicināti slēgt līgumu ar SIA “ZAAO”, laicīgi sagatavojoties pakalpojumu saņemšanai no 2023. gada 23. maija.

Pamatojoties uz 2023. gada 26. janvāra Balvu novada pašvaldības domes lēmumu un 2023.gada 15. februāra SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) dalībnieku sapulces lēmumu, ZAAO no š. g. 23. maija sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Balvu novadā, līdz ar ko no š. g. 23. maija spēku zaudē visi noslēgtie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu Balvu pilsētā, Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagastā (A zonā) .

Lai pēc 23. maija visiem iedzīvotājiem būtu iespēja nodot atkritumus, A zonā dzīvojošie jau no š.g. 27. marta var sākt slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar ZAAO, to parakstot papīra formātā, izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus, vai ar elektronisko parakstu.

Līguma noslēgšana katram nekustamo īpašumu īpašniekam ir iespējama, izvēloties sev ērtāko veidu:

  1. aizpildot pieteikumu www.zaao.lv, sadaļā “Kļūt par klientu”;
  2. sūtot e-pasta pieteikumu uz adresi zaao@zaao.lv, norādot pakalpojuma saņemšanas adresi, līgumslēdzēju un kontaktinformāciju;
  3. zvanot uz tālruni 64281250 (taustiņš 4);
  4. slēdzot klātienē ZAAO speciālistu izbraukumu dienā Balvu novadā vai kādā no ZAAO birojiem.

ZAAO speciālistu izbraukumu dienas un laiki Balvu novadā:

Adrese Datums Laiks
Balvu pilsētā
Balvu novada pašvaldības administrācijas ēka. Bērzpils iela 1A, Balvi.
Aprīlis
19., 20., 21., 25., 26.
Maijs
2., 3., 9., 10., 16., 17., 20., 23., 24., 30., 31.
Jūnijs
7., 14., 21.
9.00 – 12.30;
13.00 – 17.00
Balvu pagastā
Balvu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads.
5. un 18. aprīlis 9.00 - 13.00
Bērzkalnes pagastā
1. Bērzkalnes kultūras un atpūtas nams, Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
2. Rubeņu Tautas nams, Rubeņi, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads.
5. un 18. aprīlis 1. 14.00 - 15.30
2. 16.00 - 17.00
Bērzpils pagastā
Bērzpils Saieta nams, Dārza iela 25A, Bērzpils pagasts, Balvu novads.
29. marts un 11. aprīlis 9.00 - 13.00
Briežuciema pagastā
Briežuciema pagasta pārvalde, "Gaismas",Grūšļeva Briežuciema pagasts, Balvu novads.
31. marts un 13.aprīlis 9.00 - 12.00
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu Tautas nams, Jaunatnes iela 2, Krišjāņu pagasts, Balvu novads.
4. un 14. aprīlis 9.00 - 13.00
Kubulu pagastā
Kubulu Kultūras nams, Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu novads.
4. un 14. aprīlis 9.00 - 13.00
Lazdulejas pagastā
Lazdulejas pagasta saieta nams, Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads.
31. marts un 13.aprīlis 13.00 - 16.00
Tilžas pagastā
Tilžas kultūras un vēstures nams, Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads.
30. marts un 12. aprīlis
9.00 - 13.00
Vectilžas pagastā
Vectilžas sporta un atpūtas centrs, Sporta liela 3, Vectilža, Vectilžas pagasts.
30. marts un 12. aprīlis 14.00 - 17.00
Vīksnas pagastā
Vīksnas pagasta pārvalde, "Mieriņi" Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads.
4. aprīlis un 14. aprīlis 14.00 - 16.00

Slēdzot līgumu klātienē, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī jāzina precīza mājas adrese, kontaktinformācija.

Atgādinām, ka, atbilstoši Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ikviena atkritumu radītāja pienākums ir noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Slēdzot līgumu ar ZAAO, klientiem ir iespēja izmantot arī papildu bezmaksas pakalpojumus (piemēram, saņemt informatīvos SMS, nodot noteikta veida atkritumus), kā arī maksas pakalpojumus (piemēram, nodot būvgružus un liela izmēra atkritumus). Katrs klients, slēdzot līgumu, tiks informēts atsevišķi par visiem pakalpojumiem, kā arī informācija pieejama tīmekļa vietnē www.zaao.lv.

Balvu pilsētas, Kubula pagasta centra iedzīvotājiem, slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir iespēja izvēlēties arī iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām un pēc izvēles saņemt divu veidu 0,24 m3 konteinerus – vieglajam un stikla iepakojumam. Pareizi sašķirotu atkritumu izvešanu ZAAO nodrošina bez maksas.

Ņemot vērā, ka tiek turpinātas sarunas par ērtāko pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu namiem, to iedzīvotāji par līguma slēgšanas kārtību tiks informēti atsevišķi.

Tiem Balvu novada iedzīvotājiem, kuriem jau ir spēkā esosš līgums ar ZAAO, līgums NAV jāpārslēdz – ZAAO pakalpojumi tiks nodrošināti arī turpmāk!

Informējam, ka š. g. rudenī Balvu pilsētā tiks atvērts ZAAO EKO laukums-birojs, kurā varēs nodot vairāku veidu šķirotos atkritumus, tādējādi samazinot kopējo sadzīves atkritumu daudzumu un maksu par tiem. Tikmēr iedzīvotāji būs aicināti izmantot publiski pieejamos EKO punktus, kas paredzēti vieglajam un stikla iepakojumam. Par šķirojamo materiālu veidiem un EKO punktu adresēm ZAAO informēs maija beigās.

Atgādinām, ka ZAAO ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus: atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Scroll to Top
Skip to content