ZAAO logo

Uzsāktas aktivitātes projekta "Re:waste – how Sweden is rethinking resources 10003/2021" ietvaros

ZAAO ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Zviedrijas vēstniecību Rīgā par Zviedrijas Institūta (SI) finansēta projekta “Re:waste – how Sweden is rethinking resources 10003/2021” īstenošanu.

Re:waste - how Sweden is rethinking resourcesKlimata pārmaiņas drīzumā kļūs par klimata krīzi un projekts “Re:waste – how Sweden is rethinking resources” dalās ar pieredzi un risinājumiem, kā mēs kopīgi varam izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem.

ZAAO projekta īstenošanas laikā no 2022.gada marta līdz decembrim iesaistās sabiedrības informēšanā un izglītošanā par Projektā apkopoto Zviedrijas pieredzi par aktuālām tēmām.

Cilvēku radīto atkritumu apjoms pieaug katru gadu. Kā risināt šo aktuālo tēmu? Izmatojot Re:waste rīku komplektu tiks veidota izstāde un video izstrāde ar Dabas un tehnoloģiju parka URDA dalību. Lai veicinātu sabiedrību pievērsties šiem jautājumiem, no aprīļa līdz jūnijam interesentiem ir iespējas piedalīties konkursos ZAAO Facebook kontā.

Swedish institute ZAAOIzstādes atklāšana notiks Dabas un tehnoloģiju parkā URDA, reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā DAIBE – 2022.gada 16.septembrī. Izstādi plānots izstādīt arī Valmierā un Cēsīs. Izstādes atklāšanas dienā tiks organizēts seminārs par virzību uz Aprites ekonomiku. Kā varam samazināt radīto atkritumu daudzumu? Kā veicināt lietu atkārtotas izmatošanas un labošanas principu ieviešanu? Ebassy of Sweden in RigaBūtisks aprites ekonomikas virzības priekšnosacījums ir radīto atkritumu sastāvs – vai varam to pārstrādāt un izmantojams nākamajā produktu ciklā. Semināra laikā ir paredzēts runāt par sabiedrības iesaisti un pārdomātu rīcību, paradumu maiņu, lai pēc iespējas vairāk atkritumi tiktu pārstrādāti un izmantoti atkārtoti. Liela nozīme ir arī politiskiem mērķiem, skaidriem ražotāju pienākumiem, pārstrādes iespējām un ekonomiskiem stimuliem. Iepazīsim Zviedrijas pieredzi.

Scroll to Top
Skip to content