ZAAO logo

Vidzemes Inovāciju nedēļā apspriesti rūpnieciskās simbiozes risinājumi un iespējas

2022.gada 24. februārī Vidzemes Inovāciju nedēļas un Life projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Cēsu pašvaldību un pašvaldības uzņēmuma SIA “ZAAO” organizēja semināru “Rūpnieciskā simbioze industrijas sadarbības stiprināšanai”.

Industriālā simboze (IS) ir nozīmīgs aprites ekonomikas elements, kas sniedz sistēmisku pieeju radīt jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un piesaista nepietiekami izmantotos resursus, piemēram, ūdeni, siltumu, enerģiju, zināšanas, izejvielas. Industriālās simbiozes “sinerģijas” ir abpusēji izdevīgi darījumi vai darbības starp dažādos sektoros strādājošiem uzņēmumiem, meklējot inovatīvus veidus kā optimizēt savu ražošanas procesu atlikumu vērtību un kā iegūt ražošanai nepieciešamos izejmateriālus, tādejādi atkārtoti izmantojot ražošanas procesu atlikumus un blakusproduktus.

CLEANTECH LATVIA izpilddirektore un pasākuma moderatore Evija Pudāne uzskata, ka: “Svarīgākais, lai rastos simbioze, ir apzināšanās, ka ikvienā ražošanas procesā ir blakusprodukti, un gribēt tos izmantot, lai radītu tiem jauno pievienoto vērtību. Mūsu projekta uzdevums ir palīdzēt identificēt šīs iespējas”.

Projektā ir pārstāvētas visas ieinteresētās puses, kuras var iedalīt trīs lielās grupās: zinātnes un izglītības iestādes, valsts un pašvaldības iestādes un komersanti. Semināra laikā uzstājās zināmi nozares eksperti un ieinteresēto pušu pārstāvji, kuri dalījas ar savu praktisko pieredzi un zināšanām: CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, pašvaldības uzņēmuma SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis, RTU Zinātnes un inovāciju centra vadītājas p.i. Alise Pizika, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja Jana Simanovska un SIA “Balticfloc” mārketinga vadītāja Līva Cābule.

Seminārs notika attālināti ZOOM platformā. Kopumā seminārā piedalījās 30 dalībnieki no Rīgas, Jelgavas, Cēsīm, Valmieras, Smiltenes un Ķekavas. Semināra izskaņā tika apspriestas projekta sniegtās iespējas Latvijas ražotājiem, inovatoriem, pašvaldībām, pētniecības un izglītības iestādēm un citiem interesentiem par industriālās simbiozes sniegtajām iespējām.

Projekta turpmākajā gaitā paredzēts veikt arī citus izglītojošus pasākumus un rosināt diskusijas, kā arī sniegt konsultācijas un organizēt auditus ražojošajiem uzņēmumiem.

Informāciju sagatavoja: Nelda Elsiņa  nelda@cleantechlatvia.com

Scroll to Top
Skip to content