ZAAO logo

ZAAO ar partneriem diskutē par sociālās uzņēmējdarbības lomu aprites ekonomikā

SIA “ZAAO” kopā ar LIFE Waste To Resources IP projekta partneriem viesojās pie Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, lai diskutētu par sociālās uzņēmējdarbības lomu aprites ekonomikas veicināšanā.

SIA “ZAAO” kopā ar LIFE Waste To Resources IP projekta partneriem viesojās pie Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, lai diskutētu par sociālās uzņēmējdarbības lomu aprites ekonomikas veicināšanā.Jau vēstīts, ka pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) un 22 citiem atkritumu apsaimniekošanas nozares sadarbības partneriem ir uzsākuši realizēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) LIFE programmas integrētā projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Recources IP) aktivitātes.

Vienā no projekta aktivitātēm ZAAO sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide”, Cēsu novada pašvaldību un biedrību “Zero Waste Latvija”, kā arī VARAM un biedrību “Zaļā brīvība” strādā pie ekosistēmas izveides atkārtotas izmantošanas remonta un pārstrādes darbības veicināšanai. Aktivitātes ietvaros, ZAAO veido remonta un pārstrādes jeb Aprites ekonomikas centru Dzelzceļa ielā 5, Valmierā.

Lai sekmētu aktivitātes īstenošanu, pagājušajā nedēļā tika aizvadīta pirmā klātienes tikšanās ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un projekta partneriem – SIA “Eco Baltia vide”, Cēsu novada pašvaldību un biedrību “Zero Waste Latvija”, kā arī pārstāvjiem no Ekonomikas un kultūras augstskolas, lai meklētu sadarbības iespējas starp visām iesaistītajām pusēm.

Aprites ekonomikas principu ieviešanai atkritumu apsaimniekošanas procesā plānots iekļaut sociālo uzņēmējdarbību, un tikšanās laikā tika izskatītas dažādās iespējas šī mērķa sasniegšanai:

  •  darba integrācijas veicināšana – aprites ekonomikas process ietver vairākus posmus, kas saistīts ar darbiem, kurus varētu veikt cilvēki no mazaizsargātajām sabiedrības grupām;
  •  preču otrreizējā izmantošana un labošana – sadarbība ar sociālajiem uzņēmējiem, kuri var piedāvāt gan lietu labošanas pakalpojumus, gan izmantot pieejamos resursus savām ikdienas vajadzībām;
  •  izglītība un kopienas iesaiste – sabiedrību izglītojošu aktivitāšu īstenošana un kopienas stiprināšana sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki vienbalsīgi atzina nepieciešamību stiprināt kopēju sadarbību, lai rastu iespējas sociālas uzņēmējdarbības lomas veicināšanai aprites ekonomikā.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras www.wastetoresources.varam.gov.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE Waste To Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija

LIFE waste to Resources logo

Scroll to Top
Skip to content