ZAAO logo

ZAAO atklāj nozīmīgus infrastruktūras objektus

8. decembrī aprites ekonomikas centrā “Daibe” atklāti vairāki nozīmīgi infrastruktūras objekti – 4. atkritumu krātuve, infiltrāta attīrīšanas iekārtas, pievedceļš, nozīmīgākais un lielākais būvprojekts SIA “ZAAO” vēsturē – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca “Daibe”, kā arī ražošanas ēka, kuras būvniecība notikusi sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.

No 2021. līdz 2023. gadam SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) poligonā “Daibe” tika īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk nekā 16 miljonu eiro apmērā. Paveiktais darbs ir nozīmīgs ieguldījums “Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.–2027. gadam” īstenošanā, lai spertu soļus aprites ekonomikas virzienā.

Jau no nākamā gada 1. janvāra Latvijā tiks ieviesta bioloģisko atkritumu (turpmāk – BA) dalītās vākšanas sistēma. Šobrīd līdz pat 40% no sadzīves atkritumiem veido tieši BA, to neatbilstoša apsaimniekošana rada būtiskas siltumnīcas efekta gāzu emisijas un palielina apglabājamo atkritumu apjomu. Dalīti vācot un atsevišķi pārstrādājot BA, tiek nodrošināts biogēnā oglekļa aprites cikls, kā arī ļauj iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, ko izmantos elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Jaunatvērtā rūpnīca ir nozīmīga, lai Latvijā realizētu pasaulē modernākās atkritumu apsaimniekošanas metodes.

“ZAAO izveides un attīstības centrā vienmēr ir bijis cilvēks un vide, uzņēmuma prioritāte nemainīgi ir mūsdienīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma mūsu darbības teritorijā esošajās pašvaldībās, vides ilgtspējas nodrošināšana. Paveiktais infrastruktūrā ļaus mums nākotnē apsaimniekot bioloģiski noārdāmos atkritumus. Šie ir būtiski soļi, lai mēs Vidzemē izpildītu Eiropas Savienības un Latvijas izvirzītos mērķus atkritumu apsaimniekošanā, bet pie tiem mēs nevaram apstāties. Mums jāiet tālāk, jāveido izpratne un infrastruktūra, kurā patiesi iespējams realizēt aprites ekonomikā balstītas darbības, mums jāspēj nodrošināt uzskaite katra sabiedrības locekļa radītajām emisijām un realizēt būtisku paradumu maiņu, lai mēs visi kopā spētu radīt mūsu planētas pastāvēšanu ilgtermiņā,” atzīmē ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvdarbus veica PS “SIA “MRK Serviss” un SIA “AIMASA””, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Lakalme”. Būvprojekta izstrādātājs un autoruzraugs – SIA “A.R.T Projekts”.

Kopā ar ZAAO infrastruktūras objektiem atklāta arī ražošanas ēka. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs uzsver: “Sveicu un pateicos visām iesaistītajām pusēm par šī projekta realizāciju – no finansējuma piesaistes brīža, līdz svinīgajai atklāšanai! Izdarīts milzīgs darbs un sperts plats solis, lai Daibe kļūtu par nozīmīgu uzņēmējdarbības vietu Vidzemē! Šādi projekti iet roku rokā ar Cēsu novada apņemšanos gan ieviešot bezatkrituma principus, gan nesen parakstīto labas gribas memorandu par pirmā bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālajā parkā. Lai jaunatvērtā ražošanas ēka ir tikai attīstības sākums!”

Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu. ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 eiro.

BNA projekta logo rinda

Scroll to Top
Skip to content